Jaarverslagen Vrienden van Makeni

23 juni, 2015

jaarverslag  2016.pdf

Met veel genoegen presenteren wij u het Jaarverslag 2014 van de stichting Vrienden van Makeni.

In dit jaarverslag beschrijven we de projecten en de activiteiten die wij voor Makeni hebben ondersteund of uitgevoerd. Een bijzondere plek verdienen dit jaar de samenwerking met de vrijwilligers en het werk dat zij op Makeni hebben kunnen doen.

Samen met Makeni werken we aan de verdere ontwikkeling van Makeni en de mensen die daarbij betrokken zijn. Wij zijn blij dat vele vrienden dit proces ieder met zijn/haar eigen bijdrage ondersteunen.

Wij wensen u veel leesplezier.

Namens het bestuur van de stichting Vrienden van Makeni.

Truus Veldkamp

Voorzitter