Jaarverslag 2017

6 maart, 2018

Met veel genoegen presenteren wij u het Jaarverslag 2017 van de stichting Vrienden van Makeni.

In dit jaarverslag beschrijven we de projecten en de activiteiten die wij voor Makeni hebben ondersteund of uitgevoerd.

Het jaar 2017 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van de transitie. Al jaren heeft de stichting Vrienden van Makeni bij het bestuur van Makeni aangedrongen op een grondige herbezinning op het werk.