Contact

Adressen

Postadres:

Stichting Vrienden van Makeni

Van Beverningkstraat 136

2582 VL Den Haag

Telefoon:  

070 - 3557143

Email:  

info@vriendenvanmakeni.org

Rekeningnummer:

NL02 ABNA 0501 9159 66 te Den Haag

t.n.v. Vrienden van Makeni te Den Haag

 

Bestuur

Voorzitter:  

Truus Veldkamp

info@vriendenvanmakeni.org

Secretaris:

Geert Klaassen.

secretaris@vriendenvanmakeni.org

Penningmeester:

Jan Kars

jwkars@ziggo.nl

leden: Peter van den Nieuwenhoff

          Albert Meems

 

Wij zijn erg benieuwd naar je reactie als belangstellende, als organisatie of instelling, als donateur van een project, als vrijwilliger of bezoeker of in een andere hoedanigheid. 

U kunt hier een bericht achter laten.

Colofon

Redactie: Truus Veldkamp, Albert Meems

Ontwerp website: Hendrik-Jan Smit, Albert Meems, Karen Veldkamp

Fotografie: Jan Veldkamp, en vele anderen

KvK-nummer 

Stichting Vrienden van Makeni staat ingeschreven onder nummer 27285892 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Haaglanden.

 

- Deze website is door middel van vrijwillige bijdragen tot stand gekomen -

 

ga terug naar Home >