Studiefonds

SCHOOLFONDS NIEUWS

De mogelijkheden die de donors de jongeren van het weeshuis geven om na hun opleiding op Makeni met het diploma van grdae 12 op zak, begint duidelijk vorm te krijgen.

De gelukkigen zijn:

4 jaar terug was Ester Nkhoma de eerste die na diplomering de mogelijkheid kreeg verder te studeren voor onderwijzeres. Nu staat ze voor de klas, als groot voorbeeld voor de andere kinderen. Zij zien dat het mogelijk is echt verder te komen in het leven.

De volgende was Audrey Kabwe, zij krijgt binnenkort haar diploma als social werker na een opleiding van 2 jaar.

Gift Machaya, James Chiniga en Patrick Mwamba waren de jongens die vorig jaar hun grade 12 diploma hebben behaald.

Steeds blijkt dat het vinden van een vervolg opleiding een echt probleem is. Het aanbod van goede studie mogelijkheden  is zeer beperkt in Zambia.

De 3 jongens zijn in maart begonnen aan een opleiding als automonteur. Zij doen hun opleiding in Lusaka en wonen op Makeni. In de weekenden gaan ze naar de familie.

Ester Chisenga heeft lang moeten zoeken en is regelmatig afgewezen voor een opleiding. Ze werd er treurig van. Nu is het gelukt op een plaats te vinden bij de St Francis Nursingschool in Eastern Province, waar ze de opleiding als verpleegkundige gaat volgen. Een kostbare opleiding, maar aangezien ze zeer gemotiveerd is gunnen we haar deze kans. Haar opleiding duurt 3 jaar.

Wisdom  Kabwe verblijft buiten Makeni bij familie. Hij doet een opleiding in science en mathamatics. Er is voor hem geen verzoek gedaan voor financiele ondersteuning.

Elizabeth Mwamba doet een training bij de politie in Lusaka. Ook zij doet dit zonder onze financiele ondersteuning. Zij woont bij familie in een van de townships.

Makeni-kind Studiefonds

Ruth en Wisdom zijn 12 jaar. Ruth wil graag dokter worden. Wisdom zegt later president van Zambia te worden, of vice-president. Maybin van 4 jaar heeft de droom politieagent te worden.

Terwijl er 30 kinderen gebruik maken van het onderwijs op het centrum, zijn er 18 kinderen die vanuit financiële adoptieouders worden ondersteund. De overige kinderen hebben in 2011 gebruik kunnen maken van het studiefonds van de Vrienden. Omdat het Makeni niet lukt om geld opzij te zetten voor het doorstuderen van de oudere kinderen, hebben de Vrienden besloten hiervoor geld beschikbaar te stellen als er een goed studieplan is. Althans, wanneer dat van ons uit haalbaar is.

Makeni
Deze drie kinderen wonen in het St. Nicolas weeshuis op Makeni Ecumenical Centre in Zambia, vlak bij de hoofdstad Lusaka. Makeni is sinds 1971 een erkende ontwikkelingsorganisatie, gesticht door de Nederlander Pierre Dil. Makeni helpt kinderen en volwassenen een eigen, veilig bestaan op te bouwen. Naast de opvang van weeskinderen biedt Makeni onder andere ook gezondheidszorg, onderwijs voor kinderen en volwassenen en voedselhulp. Door anderen op afstand of ter plekke te laten participeren dragen ze bij aan de verbetering van de leefomstandigheden.

Toekomstplannen
De kinderen in het weeshuis hebben het vergeleken met de kinderen in de dorpen er omheen erg goed. De ruim 30 kinderen krijgen goed te eten, hebben veel leefruimte en krijgen basisonderwijs. Alle kinderen van het weeshuis gaan naar de basisschool en/of middelbare school op Makeni. Ook praktijk onderwijs kunnen ze hier volgen.. De kinderen hebben allemaal toekomstplannen en weten wat ze later willen worden. Om de kinderen van het weeshuis een goede toekomst te bieden, is er een plan bedacht.

Studiefonds  
Vanuit Nederland of Vlaanderen krijgt u de mogelijkheid om bij te dragen aan de studiekosten van de kinderen uit het St Nicolas weeshuis. Op deze manier kan het kind een studie volgen om zo een goede toekomst op te bouwen. Het is mogelijk om contact te hebben met uw Makeni-kind, om zo af en toe wat te horen over zijn of haar ontwikkelingen.

Om dit studiefonds te kunnen realiseren, is er geld nodig. Iedereen kan op zijn eigen manier een bijdrage leveren. Er zijn verschillende opties waaruit u kunt kiezen.

U kunt de hele studie van een kind sponsoren, dit kost de kosten hiervan zijn gemiddeld € 33, - per maand. Ook kunt u ervoor kiezen om de studiekosten te delen met een andere sponsor.
Uw bijdrage kan per maand, per kwartaal of per jaar worden betaald.
Een vervolgstudie kost gemiddeld 600 euro per jaar afhankelijk welke opleiding een kind gaat volgen.

Het is mogelijk om contact te onderhouden met uw Makeni-kind. Eenmaal per jaar zal er een algemene brief gestuurd worden om u op de hoogte te stellen van Makeni en de kinderen. Ook kunt u persoonlijk brieven, tekeningen en foto’s uitwisselen met uw Makeni-kind. Wanneer u ervoor kiest geen contact te willen, dan kan dat natuurlijk ook.
Naast het studiefonds bestaan er vele andere projecten voor Makeni. Als u hier in geïnteresseerd bent of op een andere manier iets wilt betekenen voor de mensen in Makeni, kunt u een kijkje nemen op de website www.vriendenvanmakeni.org

Alvast hartelijk bedankt voor uw interesse!

Makeni-kind Studiefonds Formulier

Door het invullen van dit formulier, verklaar ik dat ik een financiële bijdrage wil leveren aan de studie van een kind uit Makeni. Uw bijdrage komt volledig ten goede aan de kinderen. De sponsoring loopt via Stichting Vrienden van Makeni.
Naam:........................................................................................................................................
Straatnaam en huisnummer:..................................................................................................
Postcode:...........................................Woonplaats:.................................................................
Telefoonnummer(s):...............................................................................................................
E-mailadres..............................................................................................................................

Hieronder volgen verschillende opties, zodat u uw bijdrage kunt leveren op uw eigen manier.

1)    Ik wil wel / niet  tweemaal per jaar op de hoogte worden gebracht van Makeni en de kinderen middels een algemene brief.

2)    Ik wil wel / niet persoonlijk contact hebben met mijn Makeni-kind middels brieven, tekeningen of foto’s.

3)    Ik sponsor het studiefonds van een Makeni-kind tot wederopzegging, voor:
o    € 33, - per maand, de studie van één kind
o    € 16,50 per maand, de helft van de studie van één kind
O  € ------- bedrag naar eigen keuze

Dit bedrag kan overgemaakt worden op rekening NL02 ABNA 0501 9159 66
T.n.v. Vrienden van Makeni
         Van Beverningkstraat   136
         2582 VL Den Haag

 
Handtekening .

Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar info@www.vriendenvanmakeni.org
.

 

ga terug naar Donaties >