donateurs

Sponsoren

Kloosterkerk,  Den Haag                  

http://www.kloosterkerk.nl/

-------------------------------------------------------------------------------------

Pepergasthuiskerk, Groningen        

http://www.ovg-web.nl/

------------------------------------------------------------------------------------

Wateringse Veld college                  

http://www.sgzuidwest.nl/voor-u/wateringse-veld-college

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Giften

Giften 2017

De lagere school De Zeester uit Monster heeft schoolmeubilair geschonken

Joris v.d. Broek heeft de transportkosten €1500.- van de zeecontainer geschonken

Sportclub Veenendaal heeft € 1200.- bijeengebracht voor het weeshuis

Giften 2016

De jaarlijkse collecte van de Pepergasthuiskerk was dit jaar € 629 voor onderwijs in de settelments.

Onze vrienden De Vlaamse Liesjes brachten geld bijeen voor het weeshuis en schoolgeld voor de kinderen € 7.701

J.A. Ruiters € 2500

A.M.J. de Kleyn € 300

Fauter Holding B.V. € 1500

G.v.d. Laan € 400

P v.d. Nieuwenhoff € 500

P.Hoogland € 100

G.C. Senders € 100

 

Giften 2015

De maandelijkse bijdrage donoren aan het schoolfonds op jaarbasis is € 2.155

St Antonius Zorggroep-AOF € 2.000

St. World Child Fund € 1.500

Wateringse Veld College € 570

De jaarlijkse collecte van de Pepergasthuiskerk was dit jaar 996 euro voor onderwijs in de settelments.

fam.van Es       juli '15     vanwege 40jr huwelijksfeest   €   842   

fam.Kars         nov.'15     vanwege verjaardagen          €   800

De Vlijtige Liesjes uit Vlaanderen hebben met hun activiteiten 6959 euro bijeen gebracht voor voor het schoolgeld van de weeshuis kinderen.

Giften 2014

Het Wateringseveldcollege heeft met een schaatssponsor evenement 3980 euro! opgebracht in februari

De boekenmarkt van de RK kerk in Sneek bracht 400 euro op

De collecten van de Pepergasthuiskerk in Groningen brachten in de 40 dagentijd

724.93 Euro op.

De Vlijtige Liesjes uit Vlaanderen hebben 8.250,- euro geschonken op de netwerkdag in oktober 2013 voor o.a.voor kleding en schoenen voor de kinderen en reparatie van de keuken van het weeshuis deze werkzaamheden vinden plaats in 2014.

 

Rekening nummer: NL02 ABNA 0501 9159 66 Vrienden van Makeni, Den Haag

 

ga terug naar Donaties >