Financieel jaarverslag 2022

31 mei, 2023

Jaarverslag Makeni 2022

30 maart, 2023

Financieel Jaarverslag 2021

14 maart, 2022

Financieel Jaarverslag 2020

4 maart, 2021

Jaarverslag 2018

30 oktober, 2019

 

Met veel genoegen presenteren wij u het Jaarverslag 2018 van de stichting Vrienden van Makeni

Het jaar 2018 is het jaar waarin de transitie plaats vindt. De Vrienden van Makeni hebben dit jaar meer afstand genomen van het proces dat plaats vindt op het centrum.

We hebben bewust gekozen voor geen sturing vanuit Nederland, passend bij een Makeni dat commerciëler moest gaan werken..

Namens het bestuur van de stichting Vrienden van Makeni.

Truus Veldkamp

Voorzitter

Financieel Jaarverslag 2018

30 oktober, 2019

Jaarverslag 2017

6 maart, 2018

Met veel genoegen presenteren wij u het Jaarverslag 2017 van de stichting Vrienden van Makeni.

In dit jaarverslag beschrijven we de projecten en de activiteiten die wij voor Makeni hebben ondersteund of uitgevoerd.

Het jaar 2017 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van de transitie. Al jaren heeft de stichting Vrienden van Makeni bij het bestuur van Makeni aangedrongen op een grondige herbezinning op het werk.