Activiteiten vanuit Nederland

 

Activiteiten vanuit Nederland

Er loopt een actie van grootouders in Nederland, om samen met hun kleinkinderen, kinderen van Makeni financieel te ondersteunen.

Daarnaast is er een schoolfonds opgezet, zodat de oudere kinderen van het weeshuis de mogelijkheid krijgen passend (vervolg)onderwijs te volgen. Foto´s en communicatie met de kinderen is mogelijk met steun van de daar verblijvende vrijwilligers. 

Gemiddeld gaan zo'n 10 vrijwilligers richting Makeni. Vanuit het bestuur gaat om het jaar iemand op vrijwillige basis naar Makeni. In de toekomst zal deze mogelijkheid ieder jaar gecreëerd worden. 

De meeste vrijwilligers richten zich op het weeshuis. Ook wordt er lesgegeven aan de volwassenen en kinderen die onderwijs op Makeni volgen.  

Sommige van hen hebben een van de dorpen wat langer bezocht. Zij zijn actief geweest op de school en hebben enkele pompen gerepareerd.

Vanuit de PUM is er gedurende 1 week les gegeven in het slachten van varkens. De PUM heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor andere projecten op Makeni. 

Henri en Tieneke zijn in 2012 negen maanden opo Makeniu gaan werken. Vanuit deze betrokkenheid hebben zij de Pearl Foundation opgezet. In goede samenwerking zijn we met elkaar betrokken bij Makeni.

Er is een zending met gereedschap en huishoudelijke artikelen naar Makeni gegaan.

In 2015 zijn 2 maal bestuursleden naar Makeni gegaan om praktische werk te doen of om mee te kijken en denken in de ontwikkelingen die gaande zijn.

Ook hebben ze het startschot kunnen geven voor de bouw van drie lokalen, een lerarenkamer en kantoor. Deze nieuwbouw begroot op ongeveer 35.000 euro wordt door de Vrienden van Makeni betaald in samenwerking met het NCDO. In 2011 zijn deze klaargekomen, hierdoor heeft Makeni een volwaardige middelbare school.
Daarna is de bouw van de practicumlokalen gestart en 10 toiletten. Dit is voorwaarden voor de school om examenlicentie te krijgen.

Vrienden van Makeni uit Friesland hebben een speciale actie gedaan waardoor het mogelijk was de pompen in 3 dorpen te repareren.

De kerkelijke organisatie Einden der Aarde van de Pepergasthuiskerk in Groningen hebben bijgedragen dat het schoolmateriaal in de dorpen en op het centrum aangevuld.

Het Scholengroep Den Haag Zuidwest is de hoofdsponsor van de school projecten.

Zij hebben nu drie keer een sponsor-schaats activiteit gehouden, die in totaal 18.500 euro heeft opgebracht. Ook verschillende kerken hebben een actie gehouden voor Makeni. De bridgedrive in Haarlem en een oud papieractie in Haren en veel privé personen hebben bijgedragen. Share4more, het derde wereldfonds hebben bijgedragen aan deze nieuwbouw.

Ook de vrienden van Makeni uit Belgie dragen bij aan dit schoolproject.

Het Wateringseveld college wil in de toekomst een verdere samenwerking op onderwijs gebied met Makeni tot stand brengen. Dit plan moet nog verder ingevuld worden.

Regelmatig gaat er een container met materiaal naar MEC.

ga terug naar Vrienden >