Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief juni 2022

Beste Vrienden van Makeni,

Donderdag  24 juni 2021 kregen we het droevige bericht dat bisschop  Andrew is overleden aan de gevolgen van COVID. Een zeer kort ziekbed, waarbij medische hulp geen uitkomst kon brengen maakte na 3 dagen een einde aan zijn leven. Voor zijn familie en de mensen van Makeni een zeer grote schok. Zambia is in een gedeeltelijke lockdown, scholen zijn dicht en er is een vaccinatie- programma. Niemand was hierop voorbereid en naar Afrikaans gebruik stond niemand dicht genoeg bij hem om zijn taken zomaar over te kunnen nemen. Het feit dat Wenda in Engeland verblijft, maakt het nog ingewikkelder. Corona maakt dat zij niet snel terug kan naar Zambia.

De eerste prioriteit is continuïteit te garanderen.

Voor het bestuur van MEC ligt er een ingewikkelde taak om het centrum op een verantwoorde en tijdsbestendige manier misschien wel opnieuw vorm te geven.   Wij als Vrienden van Makeni steunen hen voor zover dat mogelijk is. We hebben besloten om onze samenwerking met Makeni voort te zetten nog en niet af te bouwen zoals ons oorspronkelijke plan was.

We hebben onze condoleances namens iedereen aan hen overgebracht.

Vriendelijke groeten, Truus Veldkamp

 

het laatste nieuws uit Makeni september 2020

Vrienden van Makeni,

Het is alweer een jaar terug dat we het laatste nieuws met jullie deelden.

Beginnend bij de meest actuele stand van zaken: de Corona.

Het aantal besmettingen loopt in Zambia steeds verder op tot momenteel zo’n 6.400. De maatregelen zijn ook van invloed op het centrum. De school is gedeeltelijk gesloten. Dat betekent dat de examenklassen parttime les hebben, de leerlingen komen 2 maal per week naar school. De andere klassen krijgen huiswerk mee. Dit moeten ze ophalen bij school, want zoals we weten zijn er maar zeer weinig mensen die een computer hebben. Als alle leerlingen zouden participeren en betalen dan heeft Makeni ongeveer 250 leerlingen.

Net als in Nederland houdt lang niet iedereen zich aan de afspraken en verdwijnen er kinderen uit zicht. De kinderen die in het weeshuis wonen krijgen bijles van de aunties. Acht van hen krijgen fulltime les.

Micheal Tembo in grade 3
Henry Mweape grade 3
Robert Tembo grade 4
Lontia Njobvu grade 4
Bibiana Ngambo grade 5
Pexildah Hamyimba grade 8
Doria Bwalya grade 7
Bupe Bwalya grade 7
Ester Njobvu grade 8
Anna Tembo grade 7
Basil Tembo grade 12
Esnart Tembo grade 12
Gift Tembo grade 12
Maybin Hachipito grade 12
Joshat Mwanza grade 12
Adam

De leerkrachten komen zoveel mogelijk naar school en krijgen tot op heden betaald. Voor Makeni is dit alles behoorlijk moeilijk, ze ontvangen minder schoolgeld doordat ouders het niet kunnen betalen en omdat er minder tot geen lesgegeven wordt.

Van verpleegkunde, hebben we nog geen studie- resultaten ontvangen.

Het Computer lokaal draait weer en is helemaal gerenoveerd na de brand. Wij hebben dit financieel kunnen steunen. Het feit dat er constant een tekort is aan energie is een doorlopend zorgpunt. Makeni heeft van de Vlijtige Liesjes een generator gekregen, die dit probleem gedeeltelijk oplost.

Het is Makeni gelukt om de jaarcijfers van 2019 klaar te krijgen. Deze cijfers bevestigen onze zorgen. Makeni genereert te weinig inkomsten en heeft een te zware lastenpost welke mede veroorzaakt wordt door teveel (36x!) personeel. Positief is het feit dat Makeni nu examencentrum is waar andere scholen gebruik van maken en dientengevolge inkomsten garanderen. Andrew heeft naast zijn bisschopsfunctie de totale leiding van Makeni en onderhoudt de contacten met ons. Een zorgpunt blijft de professionaliteit, efficiëntie en de commerciële structuur die een organisatie als Makeni nodig heeft. Wenda Dil, de mede-oprichter en ziel van Makeni, gaat gedeeltelijk Makeni verlaten. Zij blijft wel in het bestuur van Makeni. Zij zal haar tijd verdelen tussen Zambia en Engeland.

De relatie met de dorpen is niet gewijzigd. Kawelwe, Chisamba en Mwomboshi zijn nog steeds niet zelfstandig. Mwomboshi is nog steeds bezig met het opzetten van de kliniek.

Kliniek in Mwomboshi

Deze is nu gebouwd met hulp van omliggende dorpsbewoners en de Japanse ambassade. Echter, door de Corona stagneert alles. Wij dachten hen te moeten helpen met het financieren van het dak, deuren etc, maar dat blijkt niet nodig. Er ligt nu een aanvraag voor zonnecollectoren en watervoorziening. In principe hebben we een toezegging gedaan voor het eerste. Er staat zo’n 5000 euro hiervoor op onze begroting. We wachten nog steeds op een uitgewerkt plan. Een van onze vrijwilligers, Huib van Zessen, een specialist op dat gebied werkt samen ons bestuurslid Geert Klaassen aan dit project. Het huis voor de verpleegkundige is klaar. We hopen dat dit jaar de kliniek kan gaan werken!!!!

 

Vrienden van Makeni: Stand van zaken.

Zoals we al in de vorige nieuwsbrief aankondigden staan we steeds meer op een afstand van Makeni. Als we informatie vragen krijgen we die nu altijd via Andrew. Hij heeft ons verzocht of we bij kunnen dragen aan een nieuwe kopieermachine en een bijdrage voor de accountantskosten 2019. Hiervoor hebben we geld over kunnen maken.

Ook het schoolgeld voor alle weeskinderen is betaald. Er zijn nu geen studerende jongeren meer. Wij zullen de komende jaren nog het schoolgeld van de weeskinderen kunnen betalen door de trouwe bijdrage van onze donoren. Als we kijken naar de kinderen die examen hebben gedaan voor grade 12, zouden er 4 jongeren door moeten gaan studeren als ze dat zouden kunnen of willen.

Omdat we werken aan het afronden van onze bemoeienissen met Makeni zouden we een studie van 2/3 jaar met studiekosten van een paar duizend euro niet kunnen garanderen. We moeten Makeni helaas laten weten dat dit niet meer mogelijk is. Droevig is het feit dat een van onze trouwe donoren van het studiegeld door ziekte is geveld, zijn betrokkenheid bij de kinderen is groot. Nogmaals heel erg veel dank. Het is bijzonder dat er nu donoren zijn die specifiek geld geven voor de kliniek in Mwomboshi.

Onze dank ook aan alle donoren.

Zoals we er nu instaan gaan we als bestuur door tot eind 2021. Maar mochten we kansen zien om toch nog een wensen in vervulling te laten gaan, dan zullen we het niet laten. Of mochten er ontwikkelingen zijn die ons tot een andere visie brengen, dan laten we dat natuurlijk weten.

Op de website staat ons jaar- en financieel verslag van 2019.

Vriendelijke groeten namens het bestuur,

Truus Veldkamp
Vrienden van Makeni

 

 

het laatste nieuws uit Makeni november 2019

Het is lang geleden dat we iets van ons hebben laten horen en tijd om weer eens bij te praten via deze nieuwsbrief.

 

In januari 2016 heeft het bestuur van Makeni besloten om al het volwassenenonderwijs te stoppen. Ook familyplanning is overgedragen aan de overheid. Makeni is zich gaan richten op kwaliteitsverbetering in het basis- en voortgezet onderwijs. Deze moest vorm krijgen door een goed schoolhoofd aan te stellen. Na heel lang zoeken is dat gelukt. Het is iemand geworden met veel ervaring, Maar doordat Makeni niet in staat is om een hoog salaris te betalen is het een ouder iemand geworden die niet meer inkomensafhankelijk is. De dynamiek die hij moest brengen heeft zich langzaam ontwikkeld. De noodzakelijke discipline heeft hij kunnen geven, zodat de school veel beter draait dan voorheen, zo liet men ons weten.

De gehoopte en noodzakelijke groei van leerlingen gaat langzaam, maar er zit een positieve lijn in. Zover bekend zitten er nu 250 kinderen op het centrum.

Het ministerie heeft, zo liet men ons weten, weer nieuwe eisen gesteld waarin praktijkonderwijs nog meer geïntegreerd wordt in het onderwijssysteem.

 

Het is Makeni gelukt om het afgelopen jaar voor het eerst de nieuwe practicumlokalen optimaal te laten gebruiken voor de diverse examens. Veel scholen in de omgeving hebben hiervan gebruik kunnen maken. In totaal 394 kinderen. Voor Makeni een goede manier om zich te afficheren en om extra inkomsten binnen te krijgen.

 

Een hoogtepunt voor de school is de schoolbus die ze dit jaar hebben kunnen aanschaffen van het donatiegeld van de Vlijtige Liesjes uit Vlaanderen.

Makeni hoopt dat zij hierdoor meer leerlingen te kunnen aantrekken. Ouders moeten wel betalen voor dit transport.

 

Een domper was de brand die kort geleden ontstond vlak naast het computerlokaal.

De paniek was zo groot dat het meubilair en de computers er te overhaast uitgehaald zijn, waardoor er flink wat schade is ontstaan.

Makeni heeft ons laten weten wat de kosten aan het gebouw zijn en gelukkig hebben we deze kunnen betalen. Zij hebben (nog) geen overzicht gegeven van verdere kosten aan computers etc. Het laat zich aanzien dat we ook in staat zijn hierin bij te dragen als deze bekend zijn. De bibliotheek wordt nu tijdelijk als computerlokaal gebruikt.

Het dak van de school lekt en ook hiervan kunnen we de kosten op ons nemen.

 

Zoals jullie weten is Makeni een privéschool waarvoor veel schoolgeld betaald moet worden. Hierdoor is de financiële kloof tussen de gouvernementsschool( tot grade 9 min of meer gratis) en Makenischool groot. De kwaliteit van het onderwijs moet zodanig zijn dat ouders kiezen voor deze school. Lang niet iedereen is in staat het schoolgeld te betalen. Vroeger was een privéschool een noodzaak, maar de huidige ontwikkelingen in Zambia maakt dat er veel concurrentie is op dat gebied. Voor Makeni en ons een voortdurend aandachts / discussiepunt.

 

In het weeshuis wonen nog 17 kinderen. Voor deze kinderen kunnen we ook dit jaar het schoolgeld betalen. Het beleid van de overheid om zo min mogelijk kinderen in weeshuizen te laten wonen heeft ook zijn uitwerking op Makeni. De oudere kinderen zijn nadat ze grade 12 gehaald hebben bij de familie gaan wonen. Van daaruit hebben ze verder kunnen studeren op kosten van schoolgelddonatie. Kinderen als Francis: Bio medicinale Sciences, Moffat: verpleegkunde, ronden dit jaar hun studie af. Gloria heeft haar studie voor onderwijzeres in 2018 afgerond. Solomon heeft hoge aspiraties, maar zijn schoolresultaten zijn niet navenant. Wij gunnen hem van harte dat hij verder gaat studeren als hij zover is. Chipo hoopt haar studie voort te zetten!

Gift, David, Patrick, Ester en James zijn na hun studie aan het werk gegaan.

Voor de sponsoren van het studie- en schoolgeld geef ik de namen van de kinderen die nu nog in het weeshuis wonen.

Micheal Tembo in grade 2 Henry Mweape grade 2

Robert Tembo grade 3 Lontia Njobvu grade 3

Bibiana Ngambo grade 4 Blessing Banda grade 4

Pexildah Hamyimba grade 7 Doria Bwalya grade 6

Bupe Bwalya grade 6 Ester Njobvu grade 7

Anna Tembo grade 7 Basil Tembo grade 9

Esnart Tembo grade 11 Gift Tembo grade 11

Maybin Hachipito grade 11 Adam Lengwe grade 12

Joshat Mwanza grade 12

 

Het proces van zelfstandig wording van de dorpen verloopt nog steeds traag. Dit ligt niet alleen aan Makeni, Ook de overheid heeft moeite om de benodigde vergunningen af te geven. Chisamba, Kawelwe en Mwomboshi zijn nog niet zelfstandig.

Voor Mwomboshi is er nog steeds de wens om een eigen kliniek te krijgen. Deze wens leek gehonoreerd te worden via donaties van de Japanse ambassade, een Japanse studentenvereniging, de“Vrienden”en de dorpsbewoners zelf. De aanvankelijke reden om ons terug te trekken was dat we het binnen redelijke termijn ( 2 jaar) gerealiseerd wilden hebben.

De reden voor ons om ons definitief uit dit project terug te trekken was dat de Japanse ambassade het hele project wilde bekostigen. Helaas, Japan heeft er de brui aan gegeven en de stand van zaken is nu zo, dat er een huis voor een verpleegkundige is gebouwd en men deze voorlopig als kliniek wil gebruiken. Na beraad hebben we afgesproken dat we opnieuw geld beschikbaar stellen voor het dak en ramen van de kliniek. We hopen dat Makeni voldoende sponsoren vindt om het plan te realiseren. Het tempo waarin dit project verloopt is zeer traag en dat baart ons zorgen. Dit maakt het ook onmogelijk om extra acties in gang te zetten.

 

In transitieplan 2016 stond ook dat Makeni financieel draagkrachtiger moest worden om als organisatie gezond te blijven.

Dat kon door groei van het aantal leerlingen. Verhuur van gebouwen. Minder personeel. Deze doelen zijn maar zeer gedeeltelijk gehaald.

Hierdoor blijft Makeni kwetsbaar en vooralsnog financiële zorgen houden.

 

De staf van Makeni bestaat uit: Andrew Mukayamba, die bisschop is geworden van de Continuing Anglican Communiën of Zambia, CACZ. Daarnaast heeft hij taken van Joe over moeten nemen die het afgelopen jaar Makeni heeft verlaten.

Tina heeft een deel van Joe’s administratieve taken over genomen.

Wenda is er natuurlijk nog steeds, zij is samen met Andrew het hoofd en de drijvende kracht van het centrum en de kerk. Verder werken er nog 36 mensen op het centrum.

 

Ons bestuur heeft zich meer op een afstand gesteld. Dat heeft zich vertaald in minder dwingend stellen van vragen. We hebben afstand gedaan van onze behoefte om sturend bezig te zijn. De druk om iets snel te realiseren zagen we als onze taak. Nu zijn we in de fase van accepteren dat dingen gaan zoals ze gaan, omdat de Afrikaanse werkelijkheid dit nu eenmaal vraagt.

Daarnaast is er constant de vraag geweest: werken wij nog voor de doelgroep van voorheen? Zeker nu er een breed aanbod is van alles. Hoewel dit niet bereikbaar is voor iedereen.

We hebben altijd geprobeerd om samen projecten te dragen, omdat we geloven dat geven alleen niet goed is.

Het is een leerproces, want de“good feeling”om bezig te zijn voor Makeni en met hen te delen van wat we bezitten in breed opzicht gaf Makeni maar ook ons veel goeds. We hebben Makeni de vraag voor gelegd of zij naast financiële ondersteuning nog taken voor ons zien. Hierop is geen duidelijk antwoord gekomen.

Dit komend jaar hopen we Makeni nog (financieel) te kunnen steunen. Daarna stemmen we opnieuw af of we nog op de juiste manier bezig zijn of dat we moeten concluderen dat onze taken volbracht zijn.

 

Met uw hulp is dat zeker mogelijk hen nog te steunen.

 

Vriendelijke groeten namens het bestuur,

 

Truus Veldkamp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijd om weer eens bij te praten via deze nieuwsbrief.

In januari van dit jaar heeft het bestuur van Makeni besloten om al het volwassenen-onderwijs te stoppen. Dit in navolging van het advies gegeven door de Nederlandse consultant Martijn Bazen. Makeni heeft in goed overleg met de verschillende leerkrachten dit proces in mei van dit jaar kunnen voltooien. Alleen het computeronderwijs is nog beschikbaar voor volwassenen. Sommige leerkrachten zijn herplaatst, anderen zijn naar elders vertrokken. In Zambia zijn strikte afspraken over het afvloeien van personeel. Het totale personeelsbestand staat nu 41.

De pre-,lager- en middelbaar onderwijs is nu de hoofdactiviteit van Makeni. Het doel is een excellente school te creëren. Het aantal leerlingen is iets toegenomen, het doel is om meer leerlingen te laten genieten van kwaliteits- onderwijs. Wel heeft Makeni gekozen om naast cognitief onderwijs ook praktijkonderwijs te geven. Dat is mogelijk omdat alle faciliteiten op het terrein aanwezig zijn. Dit kan gegeven worden vanaf grade 7. Het computeronderwijs is een sterk punt, immers, het goed geoutilleerde computerlokaal maakt het mogelijk dat alle leerlingen op een computer kunnen werken en niet zo als elders met zijn drieën of meer op een computer.

Deze maand zijn voor het eerst examens van grade 9 afgenomen op het centrum. Dit is mogelijk omdat Makeni een extra practicumlokaal beschikbaar heeft.

Zoals bekend was Makeni bezig met het bouwen van praktijklokalen en toiletten; projecten die in 2014 gestart zijn. Omdat Makeni er voor gekozen heeft de bouw gedeeltelijk zelf uit te voeren heeft het geheel veel langer geduurd dan de bedoeling was. De Vrienden hebben deze projecten gefinancierd. Nu zijn ze zover dat zij de licentie aan kunnen vragen om op eigen locatie middelbare school eindexamens af te kunnen nemen. Dus een gecertificeerde school. Dat geeft hen de mogelijkheid om andere scholen te ontvangen voor het doen van examens.

In deze maand zijn alle examens van start gegaan. Dit jaar zullen 5 leerlingen uit het weeshuis hieraan deelnemen.

Makeni is al lange tijd bezig met het aantrekken van een goed schoolhoofd, hetgeen niet zo makkelijk blijkt te zijn.

Een advertentie in Nederland heeft wel goede kandidaten opgeleverd, maar Makeni heeft nog geen definitieve keus gemaakt.Ze lijken er uiteindelijk geen raad mee te weten. Het weeshuis bestaat momenteel uit 25 kinderen. Het is geweldig je te realiseren dat alle kinderen deelnemen aan het onderwijs t/m grade 12 en dat dit gefinancierd wordt door de Vrienden uit Nederland en Vlaanderen.

Inmiddels hebben al zo’n 10 kinderen deel genomen hebben aan ons vervolgstudie programma voor jongeren uit het weeshuis. 7 kinderen hebben inmiddels hun opleiding voltooid. James biomedische wetenschap en hij is net geslaagd.

Gift, David en Patrick hebben automechanica gedaan en zijn geslaagd. Gloria is januari 2016 gestart voor opleiding tot onderwijzeres. Ester Chisenga staat op de lijst voor verpleegkunde. Jammer genoeg hebben we nog niets vernomen over Moffat en Francis. Zij hebben wel al gewerkt op Makeni om te laten zien dat ze gemotiveerd zijn en in aanmerking willen komen voor verdere studie. Chipo Phiri is voor de 2de keer gestart met een opleiding, maar het gaat haar niet lukken om deze af te ronden. Wij stoppen met betalen voor haar.

Zoals ik al vermeldde doen er nu 5 jongeren examens voor grade 12. Naomi, Chipo Soko, Grace, Jane Mayando. Als het hen lukt om te slagen en een studieplaats te vinden, zal dat een groot beroep doen op alle Vrienden. De gemiddelde studie voor hen kost 300 en 800 euro per jaar.

Veel vrijwilligers zullen al deze kinderen kennen omdat zij als eersten en op zeer jonge leeftijd in het weeshuis kwamen wonen. Home base care bestaat nog dankzij de donoren via Henri, Tieneke en hun Pearl Foundation. Mrs Oreta is hiervoor verantwoordelijk; zij combineert dit nu met haar werk in het weeshuis. De taken voor HIV-aids en familyplanning is overgenomen door de gouvernementskliniek die op het terrein van Makeni staat.

Joe Silwenga is druk bezig met het zelfstandig maken van de laatste 2/ 3 dorpen.

Contracten met de bewoners moeten afgesloten worden en de verantwoordelijkheid van het dorpscomité moet in de toekomst goed geregeld zijn met de overheid.

Aangezien het settlers programma op Makeni is gestopt, geeft het de mogelijkheid de resterende grond te verkopen. Een deel van de grond is geschonken als uitkering aan werknemers die geen werk meer hebben op het centrum.

Voor Mwomboshi staat nog steeds een kliniek in de planning maar dit jaar zijn geen verdere stappen gezet.

Voor de bewoners en omliggende dorpen zou dit zeer welkom zijn, 8 uur lopen naar de dichtstbijzijnde hulppost, is wel erg ver. We gunnen de bewoners hun kliniek, maar ze hebben veel geld nodig om dit te realiseren. De mensen zelf hebben inmiddels 3000 stenen gebakken. Wij als Vrienden kunnen hier wat in bijdragen, maar er zijn veel meer donoren nodig!!

Leuk is het enthousiasme bij leerlingen op het moment dat de uitwisseling met de Haagse leerlingen actueel is. Afspraken over het onderhouden van mail-contact, waar praat je over en wat kun je van elkaar leren, zijn hierin belangrijke onderwerpen. Ook de leerkrachten gaan zich opnieuw inspannen om contact te leggen.

Opnieuw staan er spullen in de container. Tafels, stoelen, kasten en leermateriaal voor de lagere en middelbareschool. Handwerk materiaal en materialen voor het prakticum. Jammer genoeg heeft het erg lang geduurd voor de container vertrok. Maar we weten nu dat in Januari de spullen in de klassen staan.

Makeni heeft haar eerste jaar van reorganisatie geleid door Andrew Mukuyamba en Joe Silwenga achter de rug. Dit tweede jaar zal er hard gewerkt moeten worden om de gestelde doelen te halen. Maar de wil is er zowel in Nederland als in Zambia.

Wij zullen ons het komende jaar met onze (financiële) activiteiten richten op de school en het weeshuis.

Zoals het zich nu aan laat zien gaan er het komende jaar weer veel vrijwilligers naar Makeni.

-Hun taken zullen zijn:

-coachen van de staf in het kader van de transitie.

-Werken met de kinderen in het weeshuis.

-Het delen van ervaring van leerkrachten uit Nederland met die van Makeni.

-Helpen bij het praktijkonderwijs.

-En natuurlijk gaan vrijwilligers verder met hun samenwerking met de dorpsbewoners. Hoe gaat het met de pompen en wat hebben de bewoners waar gemaakt in het kader van de gemaakte afspraken.

Vriendelijke groeten namens het bestuur,

Truus Veldkamp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nieuwsbrief Stichting Vrienden van Makeni 2015

 
Beste Vrienden van Makeni,

Het leek ons leuk om jullie te laten delen in de ervaringen van Jan (bestuurslid) en Yvonne Kars en hun vrienden Kerst en Griet. Zij zijn 5 weken op Makeni aan het werk geweest. Zoals de meesten van jullie het eerder zelf hebben ervaren, hebben ook zij een geweldige en intensieve tijd gehad.

Makeni heeft al lange tijd de wens om hun boekhouding beter op orde te krijgen, zodat ze efficiënter kunnen werken en beter in kunnen springen op de nieuwe ontwikkelingen die gaande zijn in het veranderende Zambia. Echter, het huidige personeel heeft weinig scholing en ervaring.  Het is ons gelukt Martijn Bazen bereidt te vinden om binnenkort Makeni te gaan helpen. Na Martijn Bazen (econoom) gepolst te hebben omtrent de mogelijkheid een van zijn voormalige studenten in Zambia een stage  te laten doen o.i.d. bleek hij het dermate interessant te vinden dat hij besloot om zelf te gaan! Zijn Afrika ervaring zal hem zeer van dienst zijn.
Overleg over wat de taken van Martijn zullen zijn, is gaande.

Ook Joke Ruiters is dit jaar voor de vierde keer naar Makeni gegaan en heeft zij alle kinderen van het weeshuis blij gemaakt met nieuwe en verstelde kleding.
De broek voor James, gemaakt van een veel te grote heren-pantalon, was een doorslaand succes. De kinderen kijken al uit wanneer auntie Joke opnieuw komt.

Verder willen we alle sponsoren bedanken die schoolgeld hebben betaald voor de studie van de weeshuis-kinderen.  Vier van hen zijn ook dit jaar aan een bedrijfsopleiding bezig. We zijn benieuwd of binnenkort andere geslaagden een vervolgopleiding hebben gevonden.  De andere sponsoren bedanken we voor hun bijdrage aan de bouw van de practicumlokalen en de toiletten, die nu zijn aanbouw zijn.  De wens om nieuwe studieboeken aan te schaffen kan in vervulling gaan. In 2016 start de bovenbouw met een nieuw studieplan.   Ook gaan we dit jaar weer kijken hoe we verder kunnen aansluiten bij de ontwikkelingen in de dorpen.

We houden jullie op de hoogte,

Namens het bestuur

Vriendelijke groeten,

Truus Veldkamp
 

 

Nieuwsbrief Stichting Vrienden van Makeni 2013

 

Beste Vrienden,

Er is veel gaande in Zambia, voor zover wij dat van veraf kunnen volgen. In de kranten lezen we dat het steeds beter gaat met de economie. En als je er rondreist zie je dat de situatie zeker in Lusaka sterk veranderd is..Maar als je echt rondkijkt dan zie je dat de verandering in gebouwen, auto´s en winkels zit, maar dat de arme Zambianen er maar weinig van merken. Er is slechts 2% minder armoede.Er is nu een basissalaris voor iedereen, maar als je geen werk hebt, levert dat niets op. Het leven wordt alleen maar duurder, zo blijkt. En alles is te koop.

Het onderwijs is min of meer gratis in de gouvernement scholen.  Leerkrachten op deze scholen hebben nu een goed salaris. Het niveau van dit onderwijs is laag en  leermiddelen zijn er zeer beperkt. Op papier voelt de overheid zich verantwoordelijk hiervoor;  de praktijk is anders.Dit alles heeft betekenis voor Makeni. Ze hebben op breed gebied concurrentie gekregen. Er is een groot verloop van personeel. Onvrede over het feit dat Makeni niet kan en hoeft te voldoen aan de eisen wat betreft het basissalaris, maakt dat het personeel ontevreden is en minder gemotiveerd om met elkaar alles op een hoger plan te krijgen. De wereldwijde visie is, dat Afrika zo langzamerhand maar voor zichzelf moet gaan zorgen.

Voor de Vrienden van Makeni heeft dat ook  betekenis. Wij zijn nu de grootste sponsor. Niet alleen financieel en materiaal steunen we Makeni. Maar ook zijn we vanuit het partnerschap, zoals Makeni ons benoemd, verplicht om de lijn die we al op de netwerk bijeenkomst in 2011 en in de vorige nieuwsbrief aangaven met hen verder uit te zetten.

Makeni heeft ingestemd met de visie dat goede lange termijn plannen gemaakt moeten gaan worden in deze veranderende wereld.

Makeni is gestart te onderzoeken of hun  organisatie nog voldoet aan de noden en  behoeften die er zijn.  Welke taken elders gedaan kunnen worden.  Niet eenvoudig als het niet de cultuur is om  beleidsmatig te denken. Houden wat je hebt, want je weet nooit wat de volgende dag brengt.

Houtbewerking heeft nu een andere invulling gekregen.  Er wordt meer gekeken naar rendement.
Familyplanning op het centrum is overgedragen aan de gouvernementskliniek. De dorpen worden nog wel bezocht door Makeni. Makeni kan goede kwaliteit leveren op het gebied van  onderwijs.  Zeker nu zij in alle klassen de hele dag les kunnen geven.  In de traditie om alleen frontaal les te geven is dit jaar verandering gekomen. De computer is nu een vast onderdeel van het lesprogramma. Het werken met  audiovisueel materiaal wordt nu in alle klassen gedaan.  Dat kan in het computerlokaal, maar ook in de bibliotheek en  in de gewone leslokalen is dat mogelijk.  De leerkrachten bereiden nu ook  hun lessen voor met de computer.  De spullen uit de container met educatief spel-mariaal zijn nu over alle klassen verdeeld.  We hebben 15m3 naar hen verzonden. O.K. misschien was het iets te veel knuffelgehalte.  Het is ons leermoment, dat we daar kritischer op moeten zijn. Maar we hebben de kinderen niet horen klagen.
 

Het boekenproject is helemaal geslaagd en afgerond. Alle klassen hebben nu up to date boeken. De bibliotheek staat vol  Engelse literatuur.Het schoolgeld voor de kinderen is een zorgpunt. Als je elders gratis onderwijs krijgt is alles wat je aan schoolgeld betaalt te veel. Dan moet je wel heel veel beter zijn als ouders dat willen en kunnen betalen. Makeni heeft het schoolgeld dit jaar fors verhoogd, want anders kunnen zij de leerkrachten niet betalen. ( zie website) Er is dit jaar veel personeelsverloop ook in het onderwijs.Ook is er weer materiaal naar het practicum en het elektronica onderwijs gegaan. Dit jaar is het eerste jaar dat leerlingen van grade 12 examen hebben gedaan, we zijn benieuwd naar de resultaten. Er zaten 2 accu’s die samen 20 uur energie generen in de container, erg nodig want de powercuts zijn funest voor de computers. Paul en Vera gaan deze binnenkort  installeren. Het afgelopen jaar is de overkapping, die we als cadeau voor het veertigjarig bestaan hebben gegeven, uitgevoerd. Het is een prachtig podium geworden, waar je droog kan verblijven en alle feestelijkheden kan vieren.

Het weeshuis ziet er steeds beter uit. Er zijn nu 31 kinderen, waarvan er 2 binnenkort vertrekken voor vervolg studie. Ook dit jaar zijn de kinderen met kerst naar de familie gegaan voor een lange vakantie. Ieder jaar is het weer de vraag hoe de kinderen terug komen. Maar er is nu zoveel vertrouwen, dat Makeni er vanuit gaat dat de kinderen goed verzorgd  worden. Sommigen  zijn  blij als ze terug zijn, anderen opgelucht en  een enkeling durft te zeggen dat hij graag bij de familie zou willen blijven. Maar alle kinderen leren dat er een echte wereld is buiten de muren van Makeni.
Een doorlopende zorg blijft de wijze waarop het weeshuis wordt gerund.  Kennelijk blijven de “verwende” kinderen van het weeshuis, die mondig zijn geworden door alle vrijwilligers, moeilijk te handelen voor aunties die zelf basic leven en hen laten werken, zoals ze hun eigen kinderen laten werken. De gediplomeerde leiding heeft kennelijk onvoldoende gezag om de aunties goed aan te sturen. Aan vrijetijd- en studie begeleiding wordt nauwelijks wat gedaan, terwijl dat wel ingeroosterd is. Joke, een van de vrijwilligers heeft de aunties en kinderen naailes geven. De kinderen stonden in de rij met kleding die gerepareerd moest worden. Alle kinderen zouden nieuwe schooluniformen krijgen, dat is uiteindelijk via donatie gerealiseerd. Bijzonder was de beslissing dat de kleding die de weeskinderen over hadden doordat er nieuwe kleding uit de container kwam, verdeeld gaat worden onder de kinderen in de dorpen en/ of  straatkinderen.

Het is goed om te zien dat het weeshuis meer sfeer heeft en er veel meer gespeeld wordt.  Het spelmateriaal ligt nu in een kast in de eetzaal. Heerlijk voor de kinderen, maar het vraagt discipline van iedereen, zodat er ook langdurig van genoten kan worden..De resultaten van het studiefonds voor verdere studie zijn er.  Audrey heeft haar studie afgerond en kan aan het werk als sociaal werker.  Esther is weer aan het werk op Makeni als onderwijzeres.  We werken nu met contracten voor de kinderen die verder studeren,  zodat ze meer verantwoordelijk zijn voor hun resultaten en zich ervan bewust zijn wat het kost.  Tijdens en na hun studie werken ze periodes op Makeni.  Opnieuw staan 2 jongeren in afwachting  van hun examenresultaten op de lijst;  ze hebben nog geen definitieve keuze gemaakt. In afwachting hiervan werken ze op het centrum. Het afgelopen jaar is het ons opnieuw gelukt voor alle kinderen van het weeshuis schoolgeld te betalen.

De dorpen worden door ons niet vergeten. Twee vrijwilligers, Arie en Huib, hebben daar hard gewerkt. De school in Mwomboshi vraagt  onze constante aandacht. Zeer noodzakelijke reparaties zijn gedaan. Trappen en deuren zijn gerepareerdDe pompen in Kawelwe zijn onderhanden genomen door hen.  Nieuw is het contract dat ze met elkaar hebben opgesteld.  Gebruikers moeten nu een minimale bijdrage geven, zodat de pomp ook weer gerepareerd kan worden. De dorpen blijven voor ons een belangrijk aandachtspunt,  gezien hun grote achterstand in ontwikkeling. Drie studenten Klaske, Jeff, Annemiek van de Hanze Hogeschool zijn in het kader van hun minor, zes weken op verschillende terreinen actief aan het werk geweest op Makeni. Doordat er nu, voor het vierde jaar studenten heen gaan, is het eenvoudig een overdracht van werkzaamheden tot stand te brengen. En vinden zij steeds beter een aansluiting bij wat nodig is.Bijzondere vrijwilligers zijn dit jaar Henri (verpleegkunde) en Tieneke (onderwijs).  Zij zijn op Makeni van sept. 2012 t/m mei 2013.  Zij hebben veel gedaan en recentelijk  de spullen in de container  uitgepakt en het proces van implementatie van de nieuwe materialen op school begeleid.  Het leren omgaan met educatief materiaal is voor iedereen nieuw en vraagt constante begeleiding. Het feit dat deze spullen in de lokalen zijn is al een groot experiment. Gelukkig kunnen we voor kasten zorgen.

In de dorpen werden onze giften als zeer bijzonder ervaren. Zoals iemand zei: normaal krijgen we zeer oude spullen, dit is nieuw!!  De dekens uit Vlaanderen met name  waren daar bijzonder welkom. De 15 meegestuurde fietsen werden tussen het centrum en de dorpen verdeeld. Misschien moet er nog fietsles geven worden.Sterker dan voorheen wachten we verzoeken tot ondersteuning op alle terreinen af, zodat onze hulp duurzamer wordt en meewerkt aan de lange termijn doelen die Makeni zich in de komende tijd gaat stellen. 

We houden jullie op de hoogte via onze website, waar ook de foto’s te zien zijn van alle nieuwe ontwikkelingen op Makeni.

Vriendelijke groeten,

Namens het bestuur,   

 

Truus Veldkamp

 

   

NIEUWSBRIEF STICHTING VRIENDEN VAN MAKENI

Februari 2012

Beste Vrienden van Makeni,

 

Terug uit Zambia, helemaal tevreden dat het deze keer is gelukt een heel project af te ronden, n.l. het ICT project van Paul Jongeling. Hij heeft samen met zijn vrouw Vera en hun zoon Geert een heel computerlab geïnstalleerd. Ze hebben samengewerkt met 2 jongens uit het weeshuis en Andrew Mukuyamba. 20 computers vol met educatief materiaal afgestemd op het Zambiaanse onderwijssysteem. Van preschool tot volwassenen onderwijs met de hele Wikipedia en honderden e-boeken die nu gebruikt kunnen worden.

Het hele systeem draaide na 10 dagen. Nu kan er in het computerlokaal, maar ook in de bibliotheek met audiovisuele middelen les gegeven worden. In totaal draaien er nu 4 beamers, waarvan 2 mobiel zijn, dus gebruikt kunnen worden in de lokalen zelf. 6 losse laptops maken het voor de leerkracht naast 4 vaste desktops mogelijk op iedere plek zijn lessen voor te bereiden. Alles is draadlos verbonden met printers.

Er is toen meteen gestart met trainingen voor alle leerkrachten en stafleden en 20 van de beste leerlingen. Daarnaast gaan de gewone computerlessen vanaf grade 6 weer beginnen. We hopen dat Makeni nu ook meer betalende leerlingen krijgt voor korte cursussen.

Zoals Benjamin Zulu, die in het afgelopen jaar al met audio onderwijs gewerkt heeft zei: Ik ben bang dat ik aan deze manier van lesgeven verslaafd raak, het geeft zoveel meer mogelijkheden, ongelooflijk!!

 

Een groot zorgpunt waar Makeni mee zit is, dat tijdens de regentijd het centrum onder stroom blijkt te staan. Alle gebouwen zijn wel geaard, maar deze werkt onvoldoende, waardoor er constant elektriciteit lekt en dat is voelbaar zodra je in aanraking komt met metaal of water. Eigenlijk bleek men dit te weten, maar men had het als een feit geaccepteerd dat bij dit seizoen past. Paul is een expert en heeft er hard aan gewerkt en is een heel eind gekomen maar er staan teveel losse gebouwen om dit probleem in korte tijd geheel op te lossen. Men zou iemand laten komen die er verstand van heeft. Wij hebben echter onze twijfels hieromtrent en hebben al onze hoop gevestigd op Huib van Zessen, ook al zo’n elektriciteitsgigant, die in mei naar Makeni gaat.

 

 

Een ander speerpunt van ons bezoek was om te zorgen dat de leerlingen vanaf grade 1 tot 4 meer uren les zouden krijgen. Nu kregen de kinderen 3 uur les per dag, terwijl de overige leerlingen de hele dag naar school gaan. Na overleg met de leerkrachten is Makeni gestart met uitbreiding van de uren en gaan nu alle leerlingen vanaf de babygroep tot en met grade 12 de hele dag naar school.

Natuurlijk kunnen zulke jonge kinderen niet de hele dag alleen maar leren en stil zitten. We hebben daarom meteen spel en tekenmateriaal gekocht voor de verschillende klassen. Het bleek al gauw dat het aanbod van spelmateriaal in Zambia erg beperkt is.

Wetende dat wij hier doorgaans voldoende spelmateriaal hebben voor onze eigen kinderen, wil ik bij dezen een beroep doen op iedereen om spel/ lesmateriaal in te zamelen voor het onderwijs op Makeni. Ook op scholen is soms een overvloed aan overtollig materiaal te vinden.

Eigenlijk zouden ze alles kunnen gebruiken. Voor de kinderen daar is het hebben van speelgoed een nieuw fenomeen, ze zullen je heel erg dankbaar zijn. Er staat een container in de wacht, wanneer deze gaat vertrekken is nog niet duidelijk. Maar we zouden heel graag speelgoed en andere (les) materialen mee willen sturen.

 ijdens onze aanwezigheid is er in het weeshuis hard gewerkt aan het overkappen van de wasplaats, een heel nieuw dak op de keuken bleek niet nodig. De kranen die binnen en buiten niet meer werkten, zijn vervangen, evenals de wasbakken. De boiler is opnieuw aangesloten en werkt!! Het gasstel wordt nu ook echt gebruikt.

Alle kinderen kwamen terug van een maand vakantie bij de familie. Voor het eerst is het hele kinderhuis dicht geweest. De paar kinderen die geen eigen plek hadden zijn meegegaan met de aunties. Iedere auntie heeft een eigen groep kinderen waar ze verantwoordelijk voor zijn. Dit systeem moet meer directe zorg en aandacht voor de kinderen gaan geven.

Opvallend was de sfeerverbetering in het weeshuis. De kinderen zien er beter verzorgd uit en krijgen veel meer begeleiding. Huiswerk wordt gemeenschappelijk gemaakt en voor de kleintjes waren er boekjes en speelgoed. De aunties moeten evaluatieformulieren invullen zodat er meer zicht komt op wat ze doen en wat wel of niet goed gaat.  Een grote stap voor hen, waarvan we hopen dat deze de zorg voor de kinderen verbetert.

Er zijn 3 nieuwe meisjes bijgekomen die er eerst wat verloren bij liepen maar al snel opgenomen werden in de groep en genoten van alle activiteiten.

 Zoals altijd als je op Makeni bent heb je het gevoel, never a doll moment, Wij als Vrienden staan inmiddels midden in een spannend proces met Makeni, waarvan we weten dat er in de komende tijd beleidsbeslissingen door hen genomen moeten gaan worden. Hoe lang deze Afrikaanse komende tijd zal worden weten we niet. We wachten samen met iedereen op wat komen gaat.

In het stafoverleg hebben we vastgesteld dat Makeni kritisch moet gaan kijken naar de ontwikkelingen in Zambia en hoe deze zich verhouden met de ontwikkelingen op Makeni centrum. Over de hele linie zit Zambia in de lift en dat is goed terug te zien in m.n. Lusaka, er wordt veel gebouwd en er zijn veel nieuwe bedrijven, veelal geleid door buitenlanders.

Het teruglopende aantal leerlingen/ studenten doet de vraag rijzen of er nog behoefte is aan alle activiteiten die Makeni centrum presenteert. Iedereen op het centrum noemt een ander onderdeel van Makeni dat geen bestaansrecht meer heeft. Er zullen de komende tijd keuzes gemaakt moeten gaan worden en niet alleen in het aanbod van diensten, maar ook zal erg kritisch gekeken moeten gaan worden naar het personeels- bestand. Makeni teert teveel in, in financieel opzicht, waardoor het zichzelf (onnodig) in gevaar brengt. Makeni is mede door de (materiele) inbreng van de Vrienden en partners in staat kwalitatief goed onderwijs te leveren, nu is het de beurt aan de leerkrachten en staf om tot keuzes en prestaties te komen die het centrum een plaats geven die verantwoord is in het huidige Zambia.

Het praktijkonderwijs blijkt nog steeds heel moeizaam te realiseren, het verzet van de vakleerkrachten is groot.

We hebben met de staf afgesproken dat er van ons uit meer zorg uit zal gaan naar de dorpen, die nog heel ver weg staan van de vooruitgang die in de stad waarneembaar is.

Er is een aanvraag gedaan voor drie leerlingen, Audey, haar tweede jaar sociaalwerk Elisabeth, verpleegkunde 3 jaar en Ester farmacie 3 jaar, allen uit het weeshuis voor verdere studie, In april worden de cijfers bekend van hun eindexamen, in juni hopen ze met hulp van de Vrienden te gaan studeren. Ester had het liefst een artsen studie gedaan, maar deze kost 2 maal zoveel als farmacie. En volgend jaar zullen er meer kinderen een beroep doen op de Vrienden.  Natuurlijk steunen we de andere kinderen via het schoolfonds met hun schoolgeld op Makeni.

Tijdens ons bezoek hebben we de officiële overhandiging meegemaakt van de geiten voor Mwomboshi. Nu hebben alle dorpen de beschikking over geiten. Het principe is dat de jonge geitjes verdeeld worden over de boeren die hebben laten zien dat zij hard werken en echt participeren in de gemeenschap.

We houden jullie op de hoogte via onze website, waar ook de foto’s te zien zijn van alle nieuwe ontwikkelingen op Makeni.

Vriendelijke groeten,

Namens het bestuur, Truus Veldkamp

 

 

 

November 2011

 

Beste Vrienden van Makeni,

 

 

Het is alweer een hele tijd geleden dat we met elkaar contact gehad hebben via de nieuwsbrief. We willen jullie heel graag op de hoogte stellen van de zaken die het afgelopen jaar gespeeld hebben.Het weeshuis Dit jaar hebben we ons gericht op verbetering van de leefsituatie van de kinderen. De Vrienden hebben een structurele bijdrage gegeven zodat de maaltijden verbeterd zijn. De kinderen zien er veel beter gekleed uit. Er is meer zorg op dat gebied. Het valt op hoe mondig deze kinderen geworden zijn. Opvallend is dat de kinderen heel veel verantwoordelijkheid hebben en nemen. De aunties zijn een constante zorg. Hun houding t.a.v. verantwoordelijkheid en taken die zij zouden moeten doen laten ondanks herhaalde waarschuwingen zeer te wensen over. Ireen is wel een professional, zij zou het weeshuis sterker moeten aansturen.

 

 

 

 

Schoolfonds, Terwijl er 30 kinderen gebruik maken van het onderwijs op het centrum, zijn er 18 kinderen die vanuit financiële adoptieouders worden ondersteund. De overige kinderen hebben ook dit jaar gebruik kunnen maken van het studiefonds van de Vrienden. Omdat het Makeni niet lukt om geld opzij te zetten voor het doorstuderen van de oudere kinderen, hebben de Vrienden besloten hiervoor geld beschikbaar te stellen als er een goed studieplan is. Althans, wanneer dat van ons uit haalbaar is.

Het onderwijs.
De nieuwe school is nu werkelijk helemaal in gebruik, omdat dit jaar grade 12 is gestart en in december hun examen moeten doen. Meubelen, geschonken door de scholengroep Den Haag Zuid West hebben het geheel een mooi aanzien gegeven. Ook hebben alle klassen nieuwe en dus up to date boeken ontvangen. Geweldig dat dit mogelijk was, mede dankzij Wilde Ganzen die het geld van onze donoren met 40% aanvulde.

 
In januari 2010 is Makeni gestart met praktijkonderwijs voor kinderen vanaf grade 8 tot grade 12. In totaal hebben 85 leerlingen hiervan gebruik gemaakt. Ze hebben in tegenstelling tot wat wij doen, geen selectie gemaakt t.a.v. intelligentie niveau. De leerlingen konden een vak kiezen en dit gedurende een jaar volgen. We zijn zeer benieuwd hoe zij het komende jaar dit onderwijs vorm gaan geven nadat zij in Nederland hebben kunnen zien hoe wij praktijkonderwijs hebben ingevuld.

Het practicumlokaal wordt gebruikt met alle materialen die door de Haagse scholen naar Zambia zijn gestuurd. Proeven doen hoeft geen uitzondering te zijn, maar kan werkelijk geïntegreerd worden in de lessen. Met de docenten in Nederland wordt overlegd hoe bepaalde materialen gebruikt moeten worden, omdat de kennis hierover bij de docenten ontbreekt.

Agrarisch onderwijs heeft altijd voldoende leerlingen, maar er zou nog meer vraag naar een opleidingsplaats zijn als er slaapplaatsen zouden komen op het centrum. Agrarisch onderwijs is ook voor praktijkonderwijs beschikbaar
Deze afdeling is zeer actief, ze hebben het varkensbestand verdubbeld. Er wordt elke maand geslacht en worst gemaakt. Er zijn weer kippen, die ze nu ook voor de consumptie willen gaan gebruiken en ze verbouwen champignons, maïs, tomaten en kool. Veel ambities zijn er om ook andere gewassen te verbouwen op het centrum en in de dorpen; liefst in samenwerking met ervaringsdeskundigen uit bv. Nederland.
Benjamin Zulu en Joe Silwenga hebben in dit kader de Universiteit in Wageningen bezocht. We hopen dat zij tot een samenwerking kunnen komen.
 
De timmerwerkplaats is in bedrijf om productie te maken: dat betekent dat de werkplaats alle dingen voor Makeni zoveel mogelijk in eigen beheer maakt, maar er worden ook meubelen verkocht. Soms werken leerlingen mee aan deze productie.
Veel werk doen zij via de Vrienden die meubilair laten maken. De werkplaats wordt nu ook gebruikt voor het nieuwe praktijkonderwijs voor jongeren.

De elektronica afdeling heeft weinig volwassen leerlingen. Zij geven nu algemeen elektronisch onderwijs, dat zou meer leerlingen moeten aantrekken. Voor de leerkracht is het praktijkonderwijs een uitbreiding van taken waardoor deze afdeling wat meer verantwoord bezig is.

Homecraft
Dit onderwijs voor volwassenen heeft nog een beperkt aantal leerlingen. Er wordt nog wel naailes gegeven, maar het accent ligt op koken en catering. Dagelijks worden er maaltijden verkocht aan mensen van buiten of stafleden die het restaurant bezoeken. Homecraft is ook betrokken bij het praktijk onderwijs.

De computer
Het is goed te zien dat alle leerlingen vanaf grade 6 maar ook volwassenen als vanzelfsprekend computerles hebben. De mensen van de staf op het centrum hebben hun eigen computer. Het breedband- internet maakt dat iedereen nu ook met internet kan werken. In het kader van meer integratie van de computers in het onderwijs hebben de leerkrachten een start gemaakt met het trainingsprogramma ECDL.

Nieuw is het ICT project dat in januari van start gaat. Paul Jongeling en zijn vrouw Vera Ootes hebben via Total E & P en de gemeente Purmerend, waar respectievelijk hij en zij werkzaam zijn, computers en laptops met schoolprogramma’s en wikipedia geschonken aan Makeni. Paul is een jaar mee bezig geweest met alles te organiseren en programmeren. Deze week komt de container met de schoolmaterialen, en alle computers, beamers en andere audio materialen aan, januari wordt het installeren en de staf trainen.

Voor Mwomboshi voelen we ons bijzonder verantwoordelijk immers, dit dorp heeft nog een community-school, een school waar de bewoners zelf lesgeven.
Doordat er nu een huis voor een leerkracht staat was het mogelijk een docent aan te trekken. Het duurde een jaar om een leerkracht de bush in te krijgen. Het beleid van de overheid is nu dat beginnende de leerkrachten niet in de grote steden mogen starten, dus dan maar naar bv. Mwomboshi. Dat heeft een goede impuls gegeven aan het onderwijs. Terecht dat de dorpelingen nu opnieuw vragen om huizen voor nieuwe leerkrachten. De besprekingen hierover lopen. Het schoolgebouw is helemaal opgeknapt en regenseizoenproef, de meubelen zijn geleverd, evenals de schoolboeken. Dus gaan we de volgende fase in van dorpsschool naar gouvernementsschool. Wanneer zij deze status krijgen is nog niet bekend. Ook dit jaar is er weer geld beschikbaar gesteld voor proeftuinen rond de school.

Het andere dorp, Chisamba, had materiaal gevraagd voor de preschool. De Vrienden hebben hen blij kunnen maken met tekenmateriaal, speelgoed, sportmateriaal en wat lesboeken voor in totaal 650 euro. De kleine stoeltjes zijn volgens afspraak geleverd. Nu kijken waarmee we hen verder kunnen helpen.

Mwembeshi hebben we dit jaar nieuwe boeken kunnen geven het was voor deze school echt een verrassing, want officieel vallen zij onder de overheid. Aangezien het grootste deel van de leerlingen in het vestigingsdorp Mwembeshi woont, vonden we dat we er juist aan deden hen boeken te geven voor de eerste vier klassen.

 Kalwelwe heeft al lange tijd een complete gouvernementsschool voor lager en middelbaar onderwijs net als Mwembeshi trouwens.  Deze school is een onderdeel van een grotere locatie dan uitsluitend het vestigingsdorp; zelfde situatie als in Mwembeshi trouwens. Wij als Vrienden proberen hier iets genuanceerder mee om te gaan dan Makeni Centrum. Als Vrienden kijken we waar we mee kunnen steunen, wanneer dat nodig is. Boeken, Sportmateriaal helpen daarbij. Zij vragen transparante golfplaten om wat meer licht binnen te hebben.

Minibus
Bijzonder was het moment waarop Makeni de minibus kon ophalen, we waren hier zelf bij aanwezig. De volgende dag konden we met de kinderen van het weeshuis de Nederlandse scholieren en andere vrijwilligers ophalen. De bus wordt dagelijks gebruikt voor het vervoer van de staf, scholieren en kinderen van het weeshuis.

We hebben dit jaar ons het 5-jarige bestaan als Vrienden van Makeni gevierd met een netwerk bijeenkomst. We kijken met zeer veel tevredenheid terug op de ontwikkelijking die wij als Stichting hebben doorgemaakt. Voor Makeni zijn we de belangrijkste sponsor en klankbord. Makeni zelf heeft haar 40 jarig bestaan gevierd. Tijdens de netwerkbijeenkomst zijn we opnieuw bezig geweest met de vraag op welke wensen van Makeni wij ons gaan richten en aan welke voorwaarden Makeni moet voldoen. Samen met onze Zambiaanse gasten die hierbij aanwezig waren hebben we besproken welk deel van Makeni voldoet aan de nieuwe eisen van een NGO in de huidige tijd. Duidelijk werd dat dit antwoord gevonden kan worden door onderzoek te doen naar waar de huidige behoefte liggen en hier vanuit een planning te gaan maken voor langere termijn. Een moeilijk proces dat in gang gezet moet gaan worden, omdat de oude missiegedachten hier haaks op staan.
Uitgangspunt voor ons is op dit moment dat de projecten waar we aan bijdragen als het enigszins kan financieel zelfdragend moeten worden. Uitzondering hierop is het weeshuis. We hebben ons gerealiseerd dat we ons ook wel wat meer mogen gaan richten op de vestigingsdorpen en dat hebben we dan ook gedaan. Het onderwijs op een hoger plan brengen is onze grote wens. We hopen dat Makeni hiermee zich kan onderscheiden van andere scholen en in een behoefte voorzien.

De Scholengroep Den Haag Zuid -West heeft een scholenband met  Makeni Ecumenical Centre. Deze scholengroep bestaat uit 4 middelbare scholen en omspant alle onderwijsniveaus. Zij hebben opnieuw gezorgd dat er dozen met materiaal voor praktijkonderwijs, biologie en het practicum, sportmateriaal, stoelen en tafels naar Zambia verzonden konden worden. De scholenband heeft het mogelijk gemaakt dat 2 leerlingen, Daniëlle en Charlotte, samen met Peter (docent en tevens bestuurslid) Makeni bezochten. Ze hebben kunnen zien hoe verschillend het onderwijs is. Het was voor de meisjes heel moeilijk om hun kennis te delen en de positieve ontwikkeling van Afrika te zien. Voor de scholen in Den Haag heeft dit bezoek een extra impuls gegeven aan de acties die zij doen.
Op uitnodiging van de scholen en de Vrienden zijn er afgelopen april 4 leerlingen: Stephanie, Angelina, John en James, 2 leerkrachten: Mervis Simanansa, Benjamin Zulu en Joe Silwenga als manager naar Nederland gekomen. Zij hebben veel van het onderwijs kunnen zien, ieder vanuit zijn vakgebied. De kennismaking met het praktijk onderwijs was werkelijk een
Eyeopener. We zijn dan ook zeer benieuwd hoe zich dat vertaalt het komende jaar. Leerkrachten uit Nederland hebben aangeboden hiermee verder te helpen. Voor Joe waren er veel management contacten
Zie verder bijlage verslag van Joe

De komst van vrijwilligers krijgt steeds meer aandacht van de staf, hoewel een adequate vertaalslag van het aanbod van vrijwilligers een moeilijke zaak blijft.
Dit jaar hebben 11 vrijwilligers uit Nederland Zambia kunnen bezoeken. Vera en Paulien hebben o.a. onderzoek gedaan in het onderwijs naar de motivatie van leerkrachten.
De Hanzehogeschool heeft opnieuw 3 studenten naar Makeni laten gaan voor een oriëntatiestage. Zij hebben kunnen helpen bij het uitpakken van het sportmateriaal en hebben de staf van Makeni kunnen trainen in verschillende sporten. Dat bleek al snel zo’n succes dat alle leerlingen de klassen verlieten en mee wilden doen in deze activiteiten. De 2 gelijknamige Vlaamse dames Mieke* en Mieke bezochten dit jaar opnieuw Makeni en hebben naailes gegeven aan alle kinderen van het weeshuis. Joke heeft evenals vorig jaar opnieuw gewerkt met de kinderen van het weeshuis. Teleurstellend was het dat de naaimachines die we vorige jaar gegeven hadden niet meer werkten en niet gemaakt konden worden. Hierdoor konden de kinderen maar beperkt participeren.  Jan en Truus hebben algemene taken gedaan op Makeni.

Nieuws uit Vlaanderen
Emiel Claus ╬ heeft een boek geschreven: “Van Eden tot Jeruzalem”, over zijn reizen door het Midden Oosten 25 jaar geleden in de tijd dat hij als diplomaat werkte in Iran na zijn post in Lusaka waar zijn vrouw Mieke* gedurende die periode vrijwilligerswerk deed op Makeni.
De opbrengst van dit boek is voor Makeni. Voor 19 euro te bestellen via de Vrienden.

Notarieel schenken
We willen u de mogelijkheid bieden om notarieel te schenken. U verbindt zich dan om gedurende 5 jaar een door u gekozen bedrag, maar minimaal 250 euro p.j. te schenken aan de Stichting Vrienden van Makeni te schenken. U kunt zich aanmelden via  info@www.vriendenvanmakeni.org  

Financiële wens projecten voor 2012
Afwikkelen van de boekenschenking: 12,500 euro. Schenking voor 40 jarig bestaan: afdak schoolplein op het centrum, opknappen van de school in Mwombosh blijven op ons lijstje. Voorwaarden scheppen voor uitbreiding lesuren aan de eerste 4 jaar van het onderwijs op het centrum ( Verbouwen Lokalen?). Ondersteunen van de dorpen waar haalbaar, proeftuinen. Uitbreiden van het schoolfonds. 0ndersteunen van het weeshuis. Vernieuwen overkapping keuken weeshuis (Vlaamse Vrienden). Uitwisseling van leerlingen en leerkrachten. Training ICT personeel.  Onderzoeken elektriciteit in Mwomboshi en Chisamba. Het verzenden van schoolmaterialen.

We zijn mede namens de mensen in Zambia, de vele particulieren donoren, onze Vrienden uit Vlaanderen en de verschillende kerkelijke organisaties: leerkrachten en leerlingen Scholengroep Den Haag Zuid West, Pepergasthuiskerk Groningen, Mamamini Groningen, Topaz Leiden, Diaconie Bethelkerk Barendrecht, Rommelmarkt Haren, Vlijtige Liesjes Ekeren
 Protestantse gemeente Haren,  Derdewereldfonds, de firma Bosch, Total E&P Nederland, Gemeente Purmerend, Versunie, Maritiem Academie Harlingen, NCDO, Topaz in Leiden, Wilde Ganzen, bijzonder dankbaar.

Vriendelijke groeten,
Namens het bestuur,
Truus Veldkamp

(www.vriendenvanmakeni.org).
Rek.  ABN AMRO 501915966   Den Haag