Projecten

Projecten

Onderstaande projecten kunt u (financieel) steunen: 

Makeni is bezig met het bouwen van practicumlokalen. 2015-2016

Sinds begin 2015 is Makeni bezig met het bouwen en inrichten van 2 practicumlokalen. Deze zijn nodig om een examenlicentie te krijgen voor de middelbare school examens. Het ministerie heeft als eis dat er naast het bestaande practicumlokaal nog 2 van deze lokalen zijn. Eind 2016 moeten daar de eerste examens worden afgenomen. Makeni bouwt deze lokalen gedeeltelijk in eigen beheer om de kosten te drukken. De Vrienden financieren deze lokalen voor een grootste deel.

De inrichting van deze lokalen moeten apart gefinancierd worden. We proberen hiervoor de materialen uit Nederland naar Zambia te sturen.

 

Bouw van 10 toiletten2015-2016

Het ministerie heeft als eis dat er nieuwe extra toiletten gebouwd worden. De Vrienden hebben hiervoor geld beschikbaar gesteld. Ook dit project wordt in eiegen beheer uitegvoerd, waardoor de bouw zeer traag verloopt, maar we gaan er vanuit dat eind 2016 ook deze in gebruik genomen kunne worden.

Schoolfonds voor alle kinderen van het weeshuis !!!!

Naast het eerdere initiatief om grootouders het lesgeld aan de kinderen van het weeshuis te doneren, is er nu een schoolfonds voor de alle kinderen van het weeshuis. Voor alle kinderen van het weeshuis is er een financiële vergoeding aan Makeni voor hun studie. Daarnaast wordt er geld gegeven voor kleding en uniformen. De extra schoolactiviteiten worden gedeeltelijk betaald.

Jaarlijks zijn er nu 5 jongeren die doorstuderen. De kosten hiervoor worden vanuit Nederland en Vlaanderen gedragen.

 

Kliniek Mwomboshi 2016

De bewoners van het settlersdorp Mwomboshi hebben om een kliniek gevraagd. De overheid heeft hiervoor toestemming gegeven. De bewoners hebben zelf stenen gebakken en de Japanse ambassade heeft toegezegd om het cement te betalen. Wij hebben toegezegd dat we een gedeelte van de kosten voor de bouw op ons zullen nemen. Het initiatief ligt nu bij de mensen van Makeni en Mwomboshi.

 

De Pompen in de dorpen. 2015

Zijn opnieuw onderhanden genomen door de vrijwilligers en zij hebben het voor elkaar gekregen om alle pompen te laten werken. Zij hebben alle dorpen een gereedschapskist gegeven, zodat zij in de toekomst zelf het onderhoud van de pompen kunnen doen. Ook is er de afspraak gemaakt dat de bewoners financieel bijdrage aan het gebruik van water, zodat ze in de toekomst zelf de reparaties kunnen financieren. Dit is als voorwaarde gesteld om verdere financiële steun vanuit Nederland te krijgen voor pompen die aangepast moeten worden aan het lage water niveau waar steeds meer sprake van is.

 

                            Nieuwbouw secundary-school is klaar 2012                                                                

De bouw van de 3 lokalen, lerarenkamer en kantoortje voor het hoofd van de school is klaar. Op 6 september zal de school in gebruik genomen worden. Grade 10 zal de eerste groep zijn die officiele gebruikers zijn van deze nieuwe school. Bijzonder voor Afrika is dat de bouw binnen de gestelde tijd is gerealiseerd. Het budget is natuurlijk overschreden, dat was vanaf het begin duidelijk dat dit zou gebeuren. De plaats waar de school gebouwd is moest eerst geëgaliseerd worden. Dat bracht kosten met zich mee. Ook materialen werden duurder. Om kosten te drukken heeft men de school zelf geschilderd. Maar door de gunstige wisselkoers is dit probleem opgelost. De financiering van dit gebouw wordt gedaan door de Vrienden van Makeni in samenwerking met het NCDO. De schoolbanken en leermiddelen noodzakelijk zijn zullen voor een deel oud materiaal zijn dat opgeknapt moet gaan worden. We hopen dat het mogelijk is ook nieuwe leermiddelen aan te schaffen Het Wateringseveld college heeft toegezegd een groot deel van de financiering op zich te nemen. We hopen dat doormiddel van giften het practicum  voorzien kan worden van het noodzakelijk instrumentarium.

 

Computers 2007-2012   

Het was de wens de leerlingen van alle afdelingen te leren omgaan met computers. In december 2007 zijn de 34  computers van de vrienden aangekomen, met 2 servers. Hierdoor is het mogelijk een netwerk op te bouwen. Nu is het mogelijk dat kinderen en volwassenen computer les kan krijgen. Al het administratief werk op Makeni is nu geautomatiseerd. Toetsen worden door de leerkrachten op de computer gemaakt. In de bibliotheek staan 4 computers die de studenten vrij kunnen gebruiken. De kinderen van het weeshuis hebben twee eigen computers en zouden er meer willen hebben.

In 2012 zijn er nieuwe computers geïnstalleerd. Niet alleen is er nu een goed geoutilleerd computerlokaal, maar ook een ” Internetcafe ” in de bibliotheek.

 

Erkende school in Mwomboshi 2013- heden

Er wordt nu les gegeven door de dorpsbewoners zelf, dus zonder erkende leerkrachten. Zij willen een officiële school worden. Hiervoor is als vanuit de overheid minimaal een erkende leerkracht nodig. Huisvesting moet gebouwd worden. Verder zijn schoolbanken en leermiddelen nodig. Om een erkende leerkracht te krijgen moet er gezorgd worden voor huisvesting. De Vrienden hebben in 2008 hiervoor geld geschonken. We hopen dat het mogelijk is in 2009 voldoende geld bij elkaar te krijgen om dit plan werkelijk te realiseren. In de jaren hierna is het gelukt 2 huizen te bouwen en nu vragen de bewoners opnieuw om een woning voor een leerkracht.

 

Leermiddelen voor de dorpen 2010

Dit afgelopen jaar was het mogelijk om 3 dorpen te voorzien van lesmateriaal. Ieder dorp heeft voor ongeveer 750 euro boeken kunnen aanschaffen. Vrijwilligers hebben gezorgd dat dit ook werkelijk ter plekke is gekomen. Een absoluut noodzakelijke gift, omdat de boeken waarmee gewerkt wordt allang niet meer aan de eisen van goed onderwijs voldoet.

 

Leermiddelen voor het middelbaaronderwijs op Makeni centrum

De school op Makeni vraagt om boeken en middelen op practicum proeven te kunnen doen. Ook schoolmeubilair is van harte welkom.

 

Watervoorzieningen 2011

Watervoorzieningen zijn in de settlements villages en constante zorg. In sommige dorpen zijn er onvoldoende pompen terwijl anderen gerepareerd moeten worden dit zelfde geldt voor de windmolens. Ook op het centrum zelf zijn er problemen met de watervoorziening. Afgelopen jaar is er een handpomp geplaatst bij het weeshuis. Hierdoor is het mogelijk ook op momenten dat de stroom uitvalt water te gebruiken. De aanleg van deze pomp is mede mogelijk gemaakt door een gift van Vrienden uit Nederland. 

Eco-toerisme 

Een nieuwe activiteit is het opzetten van Eco-toerisme. Hiervoor kan Makeni menskracht en belangrijke aspecten van de Afrikaanse samenleving (cultuur) leveren. Voor op het centrum zelf en in een van de dorpen is nieuwe bebouwing en inrichting nodig. Voor de bewoners zal dit werkgelegenheid scheppen. De "toerist" kan participeren en of kijken in de keuken van een ontwikkelingscentrum. 

 Inrichting slaapzalen 2009

De slaapzalen voor de meisjes en jongens zijn gereed. De wens is ieder kind een eigen bed te geven is gerealiseerd.  De nieuwe bedden zijn gemaakt door de studenten van de opleiding houtbewerking. Ook staan er nieuwe tafels, stoelen en kasten in de slaapzalen. De matrassen en lakens zijn inmiddels gekocht. De Vrienden uit Belgie hebben dit voor een belangrijk deel gefinancierd. Een deel van de lakens zijn genaaid door de kinderen van het 

                                                     Houtbewerking                                                                                                        

Makeni heeft machines voor houtbewerking gekregen van de overheid. De Bethelkerk in Barendrecht heeft het geld bijeengebracht voor de bouw van een nieuwe werkplaats. Deze nieuwe werkplaats is nu volop in gebruik. De vrienden hebben gereedschap geschonken. Er wordt nu naast het reguliere lessen productie gemaakt. Bedden, tafels, banken worden voor het centrum maar ook voor particuliere verkoop gemaakt. In 2013 is besloten te stoppen met praktijk onderwijs voor volwassenen. In 2016 wordt er gestart na eerdere test periodes met praktijk onderwijs voor jongeren als onderdeel van het bestaande onderwijs programma.

 

 

Meer informatie vind je op: hoe kun je Makeni helpen?