Over de stichting Vrienden van Makeni

De stichting vrienden van Makeni is opgericht in april 2006 met als doel Makeni te ondersteunen. Truus Veldkamp is voorzitter van het bestuur van de stichting en zus van Pierre Dil, de oprichter van Makeni. Jan en Truus Veldkamp hebben mede vanuit de familiebanden nauw contact met Makeni en verblijven daar regelmatig.

Het bestuur van de stichting bestaat uit;

Voorzitter Truus Veldkamp:

Penningmeester Jan Kars

Secretaris Geert Klaassen

leden;

Albert Meems

Peter van den Nieuwenhoff 

De stichting is ANBI geregistreerd

De stichting steunt Makeni onder andere door:

het inzamelen van geld bij particulieren, instellingen en organisaties; het werven van fondsen bij andere hulporganisaties op nationaal en internationaal niveau

het verlenen van advies en financiële steun aan sociale projecten

het inzetten van deskundigen, hun kennis en ervaring ten goede laten komen van sociale projecten en deze deskundigen financieel onderhouden tijdens hun verblijf in Zambia

het informeren van donateurs

het ontwikkelen van activiteiten ter bevordering van de bewustwording van ontwikkelingsproblematiek