Over Vrienden van Makeni

 

De Vrienden willen Makeni steunen en een platform (o.a via deze website) bieden voor alle actief betrokkenen bij Makeni. Veel vrienden gingen u al voor.
 

Het Wateringseveld College sponsort de uitbreiding van de school

Einden der Aarde Groningen: bouwden mee aan een extra slaapzaal voor het weeshuis

De Bethelkerk Barendrecht: timmerwerkplaats ondersteunen en donaties

De Kloosterkerk uit Den Haag: praktische en financiële ondersteuning

Protestante gem. Breda:draagt bij aan het onderwijs                                          

Shar4more: draagt bij aan het onderwijs

Topaz bejaardenhuizen in Leiden: draagt bij aan de school

Het derde wereldfonds Atos : draagt bij aan de school.

Vele individuele vrijwilligers, die Makeni bezochten

Henri en Tieneke hebben 8 maanden op Makeni gewerkt in 2013 en zijn nadien verscheidene malen terug geweest.

De dames van de Vlijtig Liesjes hebben in verschillende samenstelling Makeni jaren achter elkaar bezocht en het weeshuis financieel gesteund.

Joke Ruiters werkt jaarlijks op Makeni om kleding te maken voor de kinderen van het weeshuis.

Martijn Bazen heeft als consultant gewerkt met de boekhouders en de staf van Makeni.

Kerst en Griet hebben samen met Jan er Yvonne Kars op Makeni gewerkt

Vele individuele vrijwilligers, die Makeni bezochten
Zoals: Yvonne en Jan Kars, Jan en Truus Veldkamp, Peter van Hartingsveldt, Michiel van Bokhorst, Maarten van de Graaf, Saramaria van Zessen en Elise Snijders, Cindy Schotte, Geeske Meems, Anje Noorman, Albert Meems, Jack Rusthoven, Edwin Oostinga en Annemieke Meems.
Vanuit de Hanze Hogeschool heben 3 studenten Rinse, Joke en Anne Wil in het kader van een orientatie stage op Makeni gewerkt. Loy, Mariane, Ruud en Anke.

De PUM heeft Ton Linthorst 2 maal voor de slagerij naar Makeni laten gaan.

Vanuit onze welvaartspositie kunnen wij veel van de Zambianen leren. Wij kunnen ons via hen bewust worden waar de noden zijn, maar ook bewust worden waar wij aan willen en kunnen bijdragen. Een verantwoordelijkheid nemen die ons persoonlijk raakt. Jij kunt kiezen waaraan je wil bijdragen; door kennis- overdracht of fysieke aanwezigheid.

Of waar jij je geld aan zou willen geven in de veelheid van activiteiten die Makeni aan de Zambianen biedt. Dat maakt Makeni niet uitsluitend tot vragende partij; zij geeft de vrienden een kans niet alleen mee te denken, maar ook te doen.

Dus een win win situatie. Geven en leren blijken omkeerbare zaken. Gericht meedenken en ter plekke meedoen, zorgen dat beide partijen hun eigen verantwoordelijkheid hebben