Periodieke giften

__________________________________________________________________________

Periodieke gift in geld aan Vrienden van Makeni

Gebruik het formulier 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan Vrienden van Makeni. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling.

download.schenkingsformulier van de belastingdienst.

Als alles is ingevuld, stuurt u beide formulieren naar onderstaand adres en u ontvangt uw eigen exemplaar getekend retour voor uw eigen administratie 

U kunt dit sturen naar;

Stichting Vrienden van Makeni

Van Beverningkstraat 136

2582 VL Den Haag

 

 

 

ga terug naar Donaties >