Historie

De start

Makeni is ontstaan uit een oproep in 1968 van de toenmalige president van Zambia, Kenneth Kaunda.

Hij riep de kerken op om meer actief betrokken te zijn bij het oplossen van de sociale problemen in Zambia. Pierre Dil, een (Nederlandse) anglicaanse priester, kreeg toestemming van de anglicaanse aartsbisschop Wilkinson om fulltime ontwikkelingswerk te gaan doen.

Hij ging met zijn gezin wonen en werken in Makeni, een nederzetting gelegen op zo’n 8 kilometer van het centrum van Lusaka, de hoofdstad van Zambia.

Aanvankelijk hield father Dil zich voornamelijk bezig met de voedselvoorziening in Makeni. Slechte voeding en een hoge kindersterfte vormden Zambia’s meest urgente problemen. Dit leidde tot het opzetten van de Lusaka Voedings Groep. Deze bestond al gauw uit meer dan honderd voedingscentra, bemand door bijna 200 vrijwilligers. De voeding werd verstrekt met voedingsadviezen.

De ondervoeding bleek twee belangrijke hoofdoorzaken te hebben. De arme, naar de stad getrokken bevolking kreeg geen land toegewezen om zelf voedsel te gaan verbouwen en er was gebrek aan agrarisch opleidingskader. De locale bevolking had behoefte aan mogelijkheden voor scholing en een gemeenschapsplek. Dit leidde tot de beslissing om in Makeni een gemeenschapscentrum te realiseren.

De groei van het gebied en de ontwikkelingsprojecten

Het gebied van en rond Makeni kon groeien door giften. De familie Dil had inmiddels een huis en een stuk grond in de wijk Makeni en besloot om 5 acres land te geven aan het Makeni Ecumenical Centre (MEC). In 1975 werd nog eens 10 acres, grenzend aan de bestaande gronden, aan het MEC gedoneerd door een Afrikaanse boer. Het bleek een belangrijke gift die de landbouwleerlingen in staat stelde ervaring op te doen in het verbouwen van groenten en gewassen.

N.O.V.I.B. Nederland was in 1971 de eerste instantie die financiële hulp aan het MEC gaf, al snel gevolgd door het algemeen diaconaal bureau van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Met dit geld werden vier gebouwen gerealiseerd in 1971, de Holland en de Zambia Hall, een voedingscentrum en een kliniek. Er kwam een lagere school en klassen in voedingsleer, huishoudelijk werk en landbouw.

Family planning, landbouw training en het opzetten van landbouwgerichte nederzettingen (Settlement Villages) zijn altijd de belangrijkste doelstellingen geweest van het MEC. Tot nu toe zijn er 5 dorpjes gesticht, variërend van 45 tot 110 kilometer van de hoofdstad Lusaka. Momenteel hebben er 310 families en dat kan uitbreiden tot 580 families (zo’n 3500 mensen), op 6045 acres (2400 ha) een zelfstandig leven.

Zij en de omliggende gebieden worden door Family planning begeleid. Naar goed Afrikaans gebruik is het sociale gemeenschapswerk ingebed in kerkelijke activiteiten, maar niet strikt verbonden aan een religie.

Er zijn in totaal 17 kerkjes, vijf in Makeni, twee in Kafue, vijf in Mwembeshi, twee in Kalwelwe, twee in Chisamba en een in Mwomboshi.

En nu

In 2005 is Father Dil overleden. In de loop van de jaren is Makeni verder uitgegroeid met o.a. praktijk onderwijs voor volwassenen. Houtbewerking, electronica, huishoudkunde en computer onderwijs. Eind 2015 is het besluit gevallen om deze activiteiten af te bouwen. De vraag naar dit soort onderwijs wordt steeds minder. Ook het back to the land programma wordt afgebouwd.
Makeni gaat zich primair richten op lager en middelbaar onderwijs. Het weeshuis en HIV Aids programma blijven als NGO taken bestaan.

Makeni neemt de komende twee jaar de verantwoordelijkheid voor de afbouw van alle taken en helpt de settlersdorpen zich verder te verzelfstandigen.

 

 

ga terug naar Makeni >