Henry en Tieneke 2013

Het was goed dat we er voor een lange periode waren, dit echt gaf ons de tijd om de organisatie en haar mensen goed te leren kennen.

 1. Algemene Reflection.
  In het algemeen kunnen we zeggen dat we een goede periode bij MEC. Het was erg handig dat we hebben verbleven voor een lange periode, die echt gaf ons tijd om de organisatie en haar mensen te leren kennen. Reflecteren op onze tijd, hebben we een aantal leuke dingen bereikt en we voelen dat we hebben bijgedragen.
 2. Anderzijdskant zijn wij van mening dat we niet altijd uit te voeren op een maximaal niveau. Het analyseren van deze kunnen we beschrijven een aantal sterke en zwakke punten van beide kanten:
  Wat waar onze sterke punten?
   Hard werken en efficiëntie.- We voelen ons alsof we veel energie gestoken in de dingen die we hebben gedaan.
  We waren in staat om zelf organiseren en materialen.
   Het nemen van initiatief.- We hebben geprobeerd om nieuwe ideeën te delen en initiatief tonen bij het maken van verbeteringen.
   Zoeken naar communicatie.- We hebben geprobeerd om te communiceren met de betrokken mensen over ons werk en onze vooruitgang. We hebben bijeenkomsten gebruikt voor deze en zijn het schrijven van rapporten op te geven
  iedereen in zicht in onze activiteiten.
   MEC (Overleg 27 mei): Het was leuk dat je werkt vanuit dezelfde christelijke identiteit- als het centrum. Waar kunnen we verbeteren?
   Geduld en begrip als het gaat om culturele verschillen.- Ook al waren we
  verwacht, we hadden een moeilijke tijd omgaan met mensen die niet vasthouden aan hun afspraken, een veel praten, maar geen actie, te laat komen en het niet volgen van afspraken.
   We moeten minder energie hebben gezet in de dingen waarvan we zagen geen enkele bijdrage van MEC zelf,- want deze dingen zijn niet altijd nodig of nuttig zijn op dat moment. We hebben geleerd om  zet het initiatief meer bij MEC.
   MEC (Overleg 27 mei): Ervoor zorgen dat mensen begrijpen wat je zegt.- Soms zijn mensen
  'ja' zeggen als je ze vraagt ​​of ze begrijpen, maar het blijkt dat ze niet begrijpen.
  Mensen op de grond kan vinden het ook moeilijk om te behandelen met feedback.
  Wat waar MEC's ​​sterke punten?
   Het geven van toegang tot faciliteiten.- Als vrijwilliger we waardeerden de manier waarop MEC gaf ons toegang tot
  vervoer, klaslokalen, ICT-voorzieningen et cetera. Dit heeft ons werk een stuk eenvoudiger gemaakt.
   Bereidheid te luisteren.- Toen we nodig hadden om iets te bespreken, de uitvoerende leden waren altijd bereid om te luisteren naar ons. Wij beschouwen dit als belangrijk.
   Aanwezigheid tijdens de workshops.- Mr Silwenga opdagen tijdens bijna al onze workshops, dat is een teken van interesse. We hebben echt waardering dit.
  Waar kan MEC verbeteren?
   Een back-up en teamwork.- Als vrijwilliger we terug nodig up soms, wanneer de mensen waar we werken met, waren niet nemen van verantwoordelijkheid.
   Minder lege woorden en beloften.- We hebben gemerkt dat mensen mooie woorden kunnen gebruiken, maar
  dat deze woorden zijn niet altijd gevolgd door actie.
   Het nemen van controle.- Wij adviseren het management om meer controle te nemen in het geven van opdrachten aan
  vrijwilligers, de controle op de voortgang en het nemen van initiatief bij de evaluatie. Wij raden MEC
  om vrijwilligers te accepteren wanneer ze die nodig hebben, een vraag om hulp en tijd om te coachen.
  6
   Het bekritiseren.- Soms voelt dat elk idee wordt uitgereikt op een positieve manier, ook al MEC
  is er niet klaar voor. Wat belangrijk is dat MEC leert ook om te zeggen 'nee', toen het idee is niet
  nodig of nuttig zijn op dat moment.
   MEC (Overleg 27 mei): Zal ​​onthoud deze feedback.- Ook MEC al besloten te zijn
  kritischer als het gaat om het aanvaarden vrijwilligers in het midden.
  7
  2. Onderwijs.
  Algemeen
  Een add-on van de Vrienden van Makeni website, die vroeg naar iemand om de leerkrachten te ondersteunen bij MEC,
  was de belangrijkste reden voor ons om te reizen naar Zambia. Tieneke besteden veel tijd op de school en met de leraren. Het was echt een leuke uitdaging te werken op de school om het niveau van verbetering onderwijs. We hebben gewerkt in een aantal verschillende gebieden, en we hopen dat we hebben geduwd de  scholen een beetje vooruit met onze interventies. De rector zal een belangrijke rol in hebben voortzetting van het werk en misschien toekomstige vrijwilligers kunnen ook een rol spelen in deze hebben.
  Over het algemeen denken we dat leiderschap is erg belangrijk op de school. We hebben gezien prachtige  kwaliteiten in de leraren, maar ook een grote behoefte aan controle en toezicht als het gaat om hun discipline en prestaties. Als het gaat om deze controle en het toezicht het belangrijk zal zijn dat waarnemingen zullen worden gedaan in de klaslokalen en disciplinaire maatregelen zullen worden genomen indien nodig.
  2.1 Spelen hoeken Nursery
  Evaluatie december 2012  In september en oktober hebben we 'Leren door middel van de kracht van spel' op de kwekerij geïntroduceerd
  sectie. We deden dit in samenwerking met mevrouw Tapisha en mevrouw Bhamjee. Lees voor meer informatie
  de krant: 'Leren via de kracht van spel' (bijlage 1). In november ging mevrouw Bhamjee aan de
  pre-grade, mevrouw Tapisha te pre-grade en er is een nieuwe leraar, mevrouw Kasonde, in de baby klasse. Wij
  verklaarde ook de manier van werken voor haar.
  Evaluatie mei 2013 In de afgelopen maanden gemonitord we het werk in de kwekerij. Ze hebben veel materialen ontvangen uit de container die hen de kans om de nieuwe manier van werken in hoeken breiden gaf.MEC gebruikt deze manier van werken in de reclame voor de school. Wij denken dat dit een van de dingen die met succes is geïmplementeerd bij M.E.C. De betrokken docenten zetten voldoende inspanning op dit werken en echt inzicht in de waarde ervan. Zelfs andere leerkrachten in het basisonderwijs beslist om deze werkwijze in hun cijfers (1, 3 en 4).
  In vergelijking met de situatie die we in september 2012, zien we een groot verschil maken als het
  gaat om het opleidingsniveau in de sectie kwekerij. Dat moment de leerlingen waren bijna altijd zitten
  op hun stoel te luisteren (of dromen, slapen) aan de docent. Nu kunnen ze dingen spelen en ontdekken op zichzelf en zijn actief.
  Hoe verder te gaan
  - Het hoofd master moet ervoor zorgen dat deze manier van werken wordt voortgezet. Dit vereist een
  maandelijkse klasobservaties om de voortgang en de hulpvragen zien.
  - MEC (Overleg 27 mei): De directeur zorgt ervoor dat de waarnemingen zal worden gedaan.
  - Vrijwilligers die zullen worden betrokken bij de school, moet de krant te lezen en verder toezicht op de  kwekerij sectie en geven meer instructies, indien nodig.
  2.2 Remedial Teaching
  Evaluatie december 2012
  Veel leraren hebben moeite met het bijhouden van de verschillende tempo's van de leerlingen in hun
  klaslokalen. De leraren ons gevraagd om enkele remedial teaching te geven aan sommige van hun leerlingen. In oktober en november gaf ik remedial teaching aan een groep van trage leerlingen in elke klas. Ik hielp hen met het tellen, lezen (spreekvaardigheid en begrip) en schrijven.
  Evaluatie mei 2013
  In januari, hebben we besloten niet verder te gaan in het geven van remedial teaching, zoals eerder beschreven. De reden hiervoor is de beperkte tijd voor (30 minuten per leerling of groepje) en leek niet mogelijk geven voldoende overgang naar de klaslokalen.
  Tieneke probeerde ook te geven in de klas, zodat de leerkracht kon zien wat ze deed en ze
  kon de leraar voor specificatie over het verzoek om hulp te vragen. Dit werkte niet goed. Veel
  tijden, leraar waar niet te vinden in de klas op de afgesproken tijd. Als ze aanwezig waren ze
  kon niet verduidelijken wat voor soort aandacht van de leerling nodig heeft precies.
  Hoe verder te gaan
  Wij adviseren om zich te concentreren op een goede uitvoering van de instructie tafel (zoals uitgelegd in de  workshop over leerproblemen, zie 2.4) en de begrippen van adaptief onderwijs (zoals beschreven in 2.3).
  Aandacht te besteden aan meer student-benaderde onderwijs zal een belangrijke stap te nemen zijn. Wanneer de individuele behoeften van leerlingen zijn meer duidelijk, het is meer makkelijk te beginnen met het geven remedial teaching (voor bijvoorbeeld door de leerkracht van de klas aan de instructie tafel).
  2.3 Adaptief onderwijs
  Evaluatie mei 2013
  In januari 2013 besproken Tieneke de evaluatie van 2012 met de heer Silwenga en Mr Mwanangombe.
  We hadden het voor een lange tijd over de remedial teaching en hoe docenten kunnen verbeteren op het geven van leerlingen individuele instructie. Toen de heer Silwenga bezochten Holland zag hij de 'domain begrip' op een middelbare school. Hij was enthousiast over dit, en we besloten om te beginnen met iets dergelijks. Tieneke onderzoek gedaan naar de verschillende opties en schreef een paper: 'Adaptive Teaching' (bijlage 2). Zij   probeerde de leerling gerichte aanpak passen in de bestaande situatie bij MEC. Als gevolg hiervan een pilot klasse werd gestart in leerjaar 4 met mevrouw Stephenson. Deze pilot bleek succesvol te zijn. Enkele nieuwe  dingen worden geïmplementeerd en werkt zeer goed. In april hebben we besloten om een ​​workshop over dit geven
  concept en we hopen dat de andere leraren zijn ook deze uitvoering in hun onderwijs.
  Hoe verder te gaan
  - De directeur is verantwoordelijk om ervoor te zorgen ook andere leraren zullen beginnen met het gebruik van de methoden  die zij hebben geleerd in de werkplaats.
  - De directeur kan de persoonlijke reflectie lijst die in het papier om de leraren te observeren gebruiken.
  - Vrijwilligers die zullen worden betrokken bij de school, kan de krant lezen en geven een follow-up van deze methode.
  2.4 Workshops
  Evaluatie december 2012
  Op vrijdag 28 september hebben we bereid een workshop over onze observaties en de hulpvragen
  van de leraren. We bespraken wat we konden doen en leraren gaven hun mening over dit.
  Op maandag 3 december gaven wij een workshop over het leren problemen, omdat veel docenten
  had vragen over hoe om te gaan met 'trage leerlingen'. De inhoud van de workshop, kunt u vinden in
  bijlage 3. De leerkrachten werden ook getest en kreeg een certificaat van deelname.
  Op dinsdag 4 december gaven wij een workshop over 'hoe we onze wiskunde-onderwijs te verbeteren'. De  reden voor het organiseren van deze workshop is het feit dat veel studenten worstelen met wiskunde. De inhoud van deze workshop kan vinden in bijlage 3. Ook hier, de leraren kregen een test en een certificaat van deelname.
  9
  Evaluatie mei 2013
  Na de eerste periode van dit jaar, nog twee workshops gepresenteerd we. De eerste was over adaptieve onderwijs. De inhoud van deze workshop is beschreven in het papier (zie 2.3 en bijlage 2).
  De tweede workshop ging over 'leren als een kampioen ". De inhoud van deze workshop kwam
  van onderzoeker Doug Lemov, die onderzoek tussen goed en uitstekende leraren deden. De
  technieken die uitstekende leraren gebruik zijn beschreven in het boek en we kozen een paar van deze
  technieken die we uitgelegd aan de leraren (www.teachlikeachampion.com). De samenvatting van de
  onderwerpen die we uitgelegd op de studie vergadering kan worden vinden als softcopy op de computers in de  leraarskamer (of zie bijlage 3).
  Hoe verder te gaan
  - Leerkrachten kunnen de dingen die ze geleerd hebben in hun onderwijs te implementeren. Ze kunnen meer informatie vinden  op de computers in de lerarenkamer.
  - Wij raden dat er een boekenkast in elke klas en het stimuleren van de leerlingen te laten lezen
  elke dag minstens een halve uur. We observeerden dat het lezen onderwijs kan worden verbeterd. Engels is voor de meeste kinderen hun tweede taal en het zo belangrijk te stimuleren lezen in
  Engels.
  2.5 ICT-lessen
  Evaluatie december 2012
  Een van de belangrijkste vragen die uit de school in september was dat leraren zou willen zijn
  volledig uitgerust met de kennis van ICT. Daarom hebben we besloten om computerlessen te beginnen elke week op donderdag. In de eerste les vroegen we de leerkrachten wat ze willen leren, en we aangepast de lessen op hun vragen. Naast dat we geobserveerd en hielp sommige leerkrachten met het geven van de ICT-lessen. We hielpen hen met het maken van een les plannen.
  Hoe verder te gaan
  - Wij raden leraren gebruiken de computer als een remediërend bron.
  - Op middelbaar niveau adviseren wij docenten integreren de ICT-voorzieningen in hun klasse sessies,
  bijvoorbeeld om onderzoek in de Rachel Portal of maak een verslag.
  2.6 Het helpen van individuele leerkrachten
  Evaluatie december 2012
  In september vroegen we de leerkrachten waar ze hulp nodig had en deed observaties in alle
  klaslokalen. Volgens hun antwoorden op voorwaarde dat we de workshops, ICT-lessen en corrigerende
  onderwijs.
  Evaluatie mei 2013
  Wij begaven ons zoals we deden in het eerste deel van ons verblijf in Zambia, met het verstrekken van workshops, remedial
  onderwijs en persoonlijke coaching. Naast de vragen voor remedial teaching van leraren, hebben we ook vroeg leraren of ze wilden coaching in een bepaald onderwerp. Tieneke gaf hulp in de klas op
  verschillende onderwerpen en vragen om hulp (hoe je methoden te gebruiken, hoe leerlingen omgaan met bepaalde
  problemen, de regels van de spelen, het spelen wiskundige spelletjes voor de wiskunde-les et cetera).
  10
  2.7 Sport
  Evaluatie december 2012
  Sportieve activiteiten op de school zijn een probleem. Wij zijn bereid om te helpen in het brengen van nieuw leven de sportieve activiteiten, maar de medewerking nodig van de leerkrachten.
  Dingen die we hebben gedaan:
  - We hebben geïnvesteerd in de sport attires, zal de winst voor het weeshuis. In het begin van het nieuwe jaar elke leerling moet een kleding te kopen en er zal een gevolg zijn wanneer leerlingen niet hun attires te brengen.
  - Henri geïnventariseerd de materialen en maakte een lijst van de dingen te worden gekocht.
  - Henri schreef een paper die kan worden gebruikt als leidraad bij het organiseren van sportactiviteiten (bijlage 4).
  - Een Zambiaanse vrijwilliger is bereid te organiseren zogenaamde 'Sports Leadership Cursussen'. Deze cursus zal worden  gegeven aan oudere studenten met leidinggevende capaciteiten en belangen in de sport, ze vaardigheden te geven, kennis en enthousiasme bij het organiseren van sportactiviteiten zelf, wanneer leraren worstelen deze.
  Evaluatie mei 2013
  Sinds het evaluatiemoment in december, is er geen vooruitgang geboekt.
  - Tijdens de eerste termijn was het onmogelijk om de sport te organiseren, omdat het terrein waar niet gewist na de regens. Bovendien is een van de korfbal hoepels en zowel van het basketbal hoepels waar niet in hun plaats.
  - De directeur verzocht Henri om de school te helpen bij het kopen van sport attires en maakte de belofte
  dat de attires zou worden verkocht. We investeerden rond KR 2.100,00 in deze. Op dit punt hebben we de attires niet worden verkocht.
  - De school heeft nooit de kans om te profiteren van de 'Sports leiderschapscursussen' die konden
  zijn gegeven door vrijwilligers in januari en februari.
  - Komt naar de tweede termijn, de sport-materialen zijn nog steeds niet georganiseerd.
  - Het personeel van de school heeft zich niet organiseren voor sport tijdens de vakantie. Het resultaat is dat
  het personeel van de school is niet klaar om de sportlessen in de tweede termijn te geven.
  - Henri gaf een demonstratie over voetbal. De dag van de training, maar 3 docenten woonden de
  hele training.
  Hoe verder te gaan
  - Discussie over directieniveau. MEC (Overleg 27 mei): Er zal een discussie met zijn
  het beheer, de directeur en de adjunct-hoofd van de voortgang op sport te bespreken. Ook
  verbeteringen zullen worden gemaakt op basis van de manier van rapporteren aan elkaar, dus communicatie kan beter geworden.
  - Bespreek het idee van het gebruik van een sportleraar, wiens enige taak is het organiseren en onderwijzen sport. MEC
  (Discussie 27 mei): Op dit moment is het niet mogelijk om te betalen voor een sportleraar, maar ze zouden
  graag zien of er mogelijkheden zijn om dat ouderejaars studenten sportactiviteiten te organiseren.
  2.8 Educatief materiaal
  Evaluatie mei 2013
  In december heeft de container, stuur door Vrienden van Makeni aangekomen bij MEC. We zijn begonnen met de distributie van
  de educatieve materialen in januari. Dit was veel werk, want er waren zo veel materialen.
  We organiseerden de materialen en verdeelde ze over de klassen.
  Om ervoor te zorgen dat de educatieve materialen en games zullen worden toegepast op een goede manier, we gaven instructies in elke klas van de lagere school. Hierna kunnen we hielden toezicht op de werkzaamheden en Tieneke
  11
  maakte een observatie lijst voor. We concludeerden dat de nieuwe materialen vaak worden gebruikt, met een minimaal een keer per week en maximaal elke dag.
  Een probleem dat zich in sommige van de klassen is dat er een behoefte aan betere ruimte
  vergrendelen van de materialen uit de buurt. Afsluitbare en doorzichtige kasten of dozen kan raadzaam zijn.
  Hoe verder te gaan
  - Bewaking van de docenten, met behulp van de observatie lijst (bijlage 5).
  - Het regelen van ruimte voor opslag.
  - Gebruik van het aanvraagformulier van Paul en Vera voor het aanvragen van extra materialen.
  2.9 Zonne-energie lessen
  Evaluatie mei 2013
  Wim Westendorp, Tieneke's vader, bezoek ons ​​op het einde van mei. In samenwerking met de school die hij bereid een aantal praktische lessen over zonne-energie, die werden gegeven op de middelbare school. De materialen die werden gebruikt voor deze les worden gedoneerd aan de school, zodat ze kunnen leveren de lessen  en doe de praktische experimenten met de studenten.
  12
  3. Weeshuis.
  Algemeen
  De grootste vreugde tijdens ons verblijf was tijd doorbrengen met de kinderen van St. Nicolaas. Voordat we kwamen  hier, we waren niet zozeer de hoogte van het weeshuis. Deze dagen, we kennen de kinderen heel goed.
  Als het gaat om onze contact en de samenwerking met de kinderen, we zijn erg positief.
  Kijken naar hun achtergrond, we denken dat ze gedragen zich heel goed en sommige van hen reeds al veel laten zien verantwoordelijkheid. Het was een genoegen aan de kinderen en het afscheid zal moeilijk worden voor ons.
  Als het gaat om de samenwerking met de tantes en de matrone, hebben we een aantal goede hadden
  ervaringen en slechte ervaringen. We hebben gemerkt dat het soms moeilijk om een ​​optimale manier te vinden samenwerken. Het vinden van een balans tussen kritisch en blijf respect andere normen
  en culturen was niet altijd gemakkelijk. Maar over het algemeen kunnen we zeggen dat we een geweldige tijd gehad in St. Nicholas, waaronder zeer mooie uitstapjes!
  3.1 Time table
  Evaluatie december 2012
  De time table 'gebruikt' in het weeshuis was niet up-to-date en zelden gebruikt. We hadden verschillende vergaderingen met de kinderen, tantes en de matrone van St. Nicolaas en we bijgestaan ​​mevrouw Chinyama in het maken van een nieuwe tijd tabel (bijlage 6). We bewaakt de implementatie en het gebruik van de tijd tafel. Er zijn een paar nieuwe dingen in de tijd tabel: lezen uur, groep-bijeenkomst, uitje en spelletjes-avond. Sommige delen van de planning, zoals het lezen uur en het spelen van games, wij voorzien dit jaar. Soms tantes waren niet rond. We gedrukt en vermeld het schema en plaatste het met een klok in de eetkamer en beide slaapzaal is.
  Evaluatie mei 2013
  We hebben gezien dat de tijd tafel is nog steeds niet altijd gevolgd. We hoopten dat vanaf het begin van de
  nieuwe jaar de tantes zouden meer controle en verantwoordelijkheid nemen. Vele malen de kinderen
  zelf zorg ervoor dat het tijdschema wordt gevolgd. De tantes hebben veel toezicht en controle,
  in ervoor te zorgen dat ze volgen het tijdschema.
  Hoe verder te gaan
  - De matrone moet leiderschap tonen in het ervoor zorgen het tijdschema wordt gevolgd en het nemen van maatregelen indien nodig.
  - Het zou nuttig zijn als het management geeft meer toezicht 'op de grond' in het weeshuis. Een
  uitvoerend lid kon stappen door het weeshuis op willekeurige momenten, om te zien of het tijdschema is gevolgd.
  3.2 Regels St. Nicholas
  Evaluatie december 2012
  In samenwerking met de matrone, tantes en kinderen regels (bijlage 6) hebben we. We hebben ook gesproken ovegevolgen van de regels. We volgden de manier van werken met deze regels door de tantes. Wij
  gerekend is het moeilijk voor sommige tantes om aandacht te besteden aan alle kinderen en help ze naar aanleiding van de
  regels. Wij denken dat het kost meer tijd om te implementeren deze regels en zorg ervoor dat iedereen ze neemt
  ernstig. De tantes hebben een grote rol in deze, en volgend jaar zullen we werken aan dit. Het heeft geen zin
  om regels te hebben, wanneer ze niet worden uitgevoerd.
  13
  Evaluatie mei 2013
  Volgens de regels en ook de gevolgen is iets wat zelden gebeurt in St. Nicholas.
  Hoe verder te gaan
  - Blijf deze kwestie met de matrone en de tantes en coachen hen in deze.
  3.3 Positieve sfeer
  Evaluatie mei 2013
  De sfeer in de SNO is zeer goed. Kinderen worden gelukkig voelen en bespaar op deze plek. Maar toch zijn we
  zien dat de kinderen krijgen meer negatieve feedback dan positief uit hun verzorgers. De kinderen
  worden vaak beschreven als 'onverantwoordelijk en onbeheerst', ook al is dit niet altijd eerlijk. We hebben
  stimuleerde de tantes en matrone om meer positieve feedback te gebruiken, omdat dit is erg belangrijk voor
  kinderen en tieners in het ontwikkelen van een solide niveau van eigenwaarde. Hoewel ze zei dat ze zou werken aan dit zijn we niet echt zien van een verandering. Daarboven is het belangrijk om kinderen te ondersteunen
  wanneer ze belangrijke mijl stenen (bijvoorbeeld bij de inschrijving van de meisjes brigade) te bereiken.
  3.4 Materialen
  Evaluatie december 2012
  De boeken, spelletjes en ambachtelijke materialen voor het vervaardigen waren niet gemakkelijk toegankelijk zijn, dat is waarom we besloten om
  organiseren. We hebben donaties gebruikt om een ​​kast te kopen en plaatste het in de eetzaal. In deze
  kast zetten we boeken, ambachtelijke materialen voor het vervaardigen, sport materialen en games. Aangezien de kast met materialen is in de eetzaal, zien we dat het gemakkelijker is voor de tantes en kinderen om ze te gebruiken (alle
  boeken en speelgoed waar opgesloten en niet gebruikt!). We kochten spellen (bijvoorbeeld darten,
  monopolie) en boeken (vooral voor de tieners), te stimuleren en te motiveren de games en
  lezen van de uren. Tantes moeten meer toezicht op het opruimen van de kast geven. Met een beetje
  begeleiding die ze kunnen verwerken, bijhouden van de materialen in een goede staat. Op dit moment is dit toezicht is
  niet altijd gegeven.
  Evaluatie mei 2013
  De kast met al zijn materiaal is nog steeds een groot succes, worden ze vaak gebruikt en kinderen zijn
  geniet ervan. Het enige dat moet nog beter is toezicht van de tantes en de matrone. De
  kinderen zijn in staat om goed schoonmaken van de kast, maar de tantes moeten hen vertellen om dat te doen.
  Hoe verder te gaan
  - De matrone moet ook het organiseren van de kast en in de tijd die tafel die ze geeft aan de
  tantes, bijvoorbeeld twee keer per week.
  - Mevrouw Dille kon stappen door op willekeurige momenten om snel te controleren op de kast en houden op het stimuleren
  tantes om de materialen te gebruiken.
  3.5 Verjaardagen
  Evaluatie mei 2013
  Wij observeerden er geen aandacht aan verjaardagen van de kinderen in St. Nicholas. Henri maakte een verjaardag
  kalender, die momenteel wordt opknoping in de eetkamer. We stimuleerde de tantes in het ervoor zorgen
  dat elk kind krijgt een cadeautje en een aantal speciale aandacht op hun verjaardagen. Als we
  gegaan, zal Pearl Foundation (lees verder in 5.1) blijven geven de verjaardag presenteert.
  14
  3.6 Nicholas
  Evaluatie december 2012
  We maakten een plan werken voor de tantes, zodat ze weten hoe te werken met Nicholas Tembo (bijlage
  6). We waargenomen voor sommige tantes is dit moeilijk, omdat ze niet kunnen lezen of schrijven. Het is ook moeilijk
  voor hen om het elke dag te doen, zullen ze gemakkelijk vergeten.
  Evaluatie mei 2013
  Het plan voor Nicholas niet wordt gevolgd. Wij zijn van mening dat het zeer belangrijk om Nicholas te stimuleren
  zo veel als we kunnen. Hij is nat zelf, waar we denken dat dit niet meer nodig. Sinds dit jaar,
  Nicholas gaat naar school, dat is geweldig ding. We hebben het idee dat dit hem veel zal helpen
  vooruit.
  Hoe verder te gaan
  - Verzorgers moeten ervoor zorgen dat Nicholas is zindelijk.
  3.7 Youth Alpha
  Evaluatie mei 2013
  Omdat wij geloven dat het belangrijk is voor de tieners in het weeshuis te houden op het zijn gevoed
  met de bijbel, hebben we een 'jeugd alpha cursus' georganiseerd. We bereidden tien avonden en een weekend in
  die hadden we bijbelstudie en deelden onze meningen en ervaringen. De tieners (16 +) echt
  genoten van de cursus en ze altijd aanwezig. We waren verrast met het persoonlijk geloof zijn zij
  tonen. We hebben hen aangemoedigd in blijven gaan naar de kerk om te blijven bouwen aan hun
  relatie met God en anderen. Meer informatie over de cursus is te vinden op
  www.runyouthalpha.org. Voor de 12-15 tieners hadden we ook een thema-avond in de vakantie, die
  was echt leuk.
  Hoe verder te gaan
  - Wij adviseren om te blijven organiseren leuke bijbelstudie activiteiten naast de kerkdienst. Indien
  er zijn mensen die bereid zijn om dit te doen, zal Pearl stichting helpen financieren bijbelstudie materialen. De
  Alpha handleiding blijft in het bezit van mevrouw Dil, dus als vrijwilligers willen de cursus later geven, zij
  kan gewoon gebruik maken van de handleiding.
  3.8 Kids Club
  Evaluatie mei 2013
  Tijdens de vakantie in april en mei hadden we een kinderclub op elke woensdag ochtend. We hadden zingen
  (Onderwijzen van nieuwe christelijke liederen), bijbel verhalen en lessen (David en Jonathan vriendschap, Noah en
  de nieuwe start, roddelen, De vruchten van de Heilige Geest) en creatieve activiteiten en spelletjes. De kinderen
  genoten, waren er ongeveer 25 kinderen naar de club. Het was geweldig om hen en we
  genoten van de zang een stuk!
  3.9 Wasmachine
  Evaluatie mei 2013
  Paul en Vera besloten om een ​​wasmachine te doneren. Dit kan worden gebruikt voor dekens, omdat sommige
  kinderen zich nat nachts. Tante Musenge weet hoe het te gebruiken en er zijn duidelijke
  afspraken gemaakt met Fr. Mukuyamba. Tot nu toe dit is zeer goed draait.
  Hoe verder te gaan
  - Het zou nuttig zijn als het management de vooruitgang zo nu en dan zou controleren.
  15
  - Waspoeder moeten worden gekocht om ervoor te zorgen dat de dekens zijn mooi gewassen.
  3.10 Studie kamers
  Evaluatie mei 2013
  We dachten dat het belangrijk was om een ​​mooie en rustige studieruimte hebben voor de (oudere) kinderen, omdat
  moesten ze de drukke en lawaaierige eetkamer gebruiken voor het bestuderen. Daarom hebben we opgeruimd twee kamers en
  maakte deze studie kamers, met een goede tafel, stoelen, licht en ruimte voor hun boeken. In zowel de jongens
  en meisjes studeerkamer Paul en Vera regelde een laptop (deze is vastgezet op het bureau, dus kan niet bewegen
  en is niet met internet).
  3.11 Interviews
  Evaluatie mei 2013
  Op verzoek van FOM interviewden we de kinderen van St. Nicolaas. Dit werd eerder door gedaan
  vrijwilligers, maar niet alle kinderen werden geïnterviewd en niet alle van hen waren up to date. In bijlage 7
  U kunt de resultaten vinden.
  3.12 Facebook
  Evaluatie mei 2013
  We kwamen erachter dat niet ieder kind zich bewust is over de privacyaspecten van Facebook. We gaven
  counseling en zijn van plan om een ​​informatie-avond over dit onderwerp hebben.
  Hoe verder te gaan
  - Wij raden de matrone of management om de bestaande Facebook-accounts te controleren zo nu
  en dan en raadsman kinderen wanneer ze met behulp van het op een verkeerde manier (voor voorbeelden: putting sexy
  foto's van zichzelf).
  3.13 Kast slaapzalen
  Evaluatie mei 2013
  Iedereen het erover eens dat de SNO is in grote behoefte aan kasten voor het opbergen van kleding in de slaapzalen. Zelfs
  hoewel we zijn actief vragen om deze, ze zijn er nog steeds niet. We weten niet of het probleem
  is met MEC of FOM.
  16
  4. Gezondheidszorg.
  4.1 Carolyn en Richard Phiri
  Evaluatie december 2012
  Prudence Mukuyamba vroeg ons om te kijken naar Carolyn Phiri, een ernstige gehandicapte vrouw in Mwomboshi
  schikking dorp. Ze is liggend op de grond en is niet uit geweest haar hut voor bijna zes
  jaar nu. Henri haar onderzocht en besloten om haar toe te laten (en haar broer, die lijkt te hebben een
  soortgelijk probleem) in het Italiaanse ziekenhuis in Lusaka. Ze werden daar onderzocht, en de artsen
  gediagnosticeerd ze haar met een ziekte die hier niet behandeld kunnen worden. Donaties zijn gebruikt geven
  Mevrouw Phiri een speciaal bed en een ziekenhuis matras. Verder machtigen we haar door het doneren van materialen
  die zij kunnen gebruiken om een ​​klein bedrijf te starten in het breien. We hebben ook gebruikt donaties voor het bouwen van een nieuwe en
  bijzonder huis voor Carolyn, zodat ze buiten kunnen bewegen. Richard Phiri, die lijdt aan dezelfde
  klachten, een proef gestart met medicatie. Henri bewaakt hem in deze.
  Evaluatie mei 2013
  Carolyns huis is afgewerkt. Verder een mooi project is gestart die meer mensen zal machtigen
  met een handicap in Mwomboshi en Kalwelwe (zie hoofdstuk 5).
  4.2 Training lokale gezondheidswerkers
  Evaluatie mei 2013
  We bespraken als er vragen van de gezondheid van werknemers in Mwomboshi. Ze hadden vragen
  over infectieziekten en gehandicapten. Henri bereid twee bijeenkomsten: 1) mensen met
  handicap en 2) Besmettelijke ziekte leidend tot shock, hoe te herkennen en te handelen?. De trainingen zijn
  nog niet zijn geleverd, omdat het moeilijk is om te communiceren over de datum en de tijd was. MEC (Overleg
  27 mei): In het geval van de gezondheid trainingen, Henri en Tieneke kon hebben betere communicatie gehad
  met de heer Zulu over dit.
  4.3 Dorpen (Mwomboshi en Mwembeshi)
  Evaluatie mei 2013
  Henri kwam Mrs Oreta toen ze de dorpen bezocht. Hij haar geholpen bij het injecteren vrouw voor gezin
  planning.
  4.4 Individuele Help
  Evaluatie mei 2013
  We bleven het helpen van mensen met gezondheid gerelateerde onderwerpen. Er was een meisje van het weeshuis dat
  vertelde ons dat hier de moeder was in een zeer moeilijke situatie. We bezochten haar samen met mevrouw Oreta.
  Daarna besloten we om haar in het project van Tasintha brengen. Verder bezochten we de moeder te
  Anna (Gladyce). Ze woont in een vreselijke plek naast een bar. We gingen met haar naar verschillende
  organisaties en het ziekenhuis. Op het einde was het zeer teleurstellend dat we geen hulp voor haar kon vinden
  om een ​​nieuwe plek te vinden. We hopen Makeni zullen blijven kijken naar haar. Moffat vroeg ons om te kijken naar zijn
  oma die heeft zeer pijnlijke benen. We zijn erin geslaagd om strakke kousen die hier zal helpen met het regelen
  gevoel minder pijn in haar benen. Henri gaf ook een aantal mensen in de dorpen advies als het gaat om
  hun gezondheid.
  17
  5. Pearl Foundation.
  Algemeen
  Tijdens uw verblijf in Lusaka, werden we geraakt toen we kinderen of mensen met een handicap bedelen in de zaag
  straten. We wilden echt iets voor deze kwetsbare mensen te doen. In Mwomboshi we ontmoetten
  Carolyn, en vanwege de donaties die we hadden, konden we haar te helpen met de gezondheidszorg en de positie van haar
  door het verstrekken van haar breiwerk materialen en een huis. Het was zo geweldig om te zien hoe deze aan het veranderen was
  haar leven, dat we echt wilde blijven om dingen te doen voor mensen met een handicap. De projecten die we zagen in
  Tanzania (Neema Crafts) en Solwezi (Holland Gehandicapten Vereniging) moedigde ons aan om verder te gaan. In
  Holland we al begonnen met een webshop en andere fondsenwervende activiteiten. In bijlage 8 of op
  www.pearlfoundation.nl kunt u meer informatie over de Pearl Foundation vinden. Het geld
  waar we verhogen we zullen besteden aan de volgende projecten:
  5.1 Empowering mensen met een handicap - Chisomo Pearl Gehandicapten Vereniging
  Evaluatie mei 2013
  In samenwerking met mevrouw Mukuyamba, een groep van personen met een handicap besloten in te schrijven als een
  vereniging. Op deze manier zullen zij hun positie te versterken en in staat zijn om een ​​inkomen genererende starten
  project samen. De investering voor dit project zal worden uitgevoerd door Pearl Foundation. Tijdens ons verblijf
  we bijgestaan ​​deze handicap met een aantal logistieke problemen tijdens het proces van registratie.
  5.2 Ondersteunende Kwetsbare Kinderen - Sinterklaas Weeshuis
  Evaluatie mei 2013
  Moffat en Francis van SNO moment krijgen wat geld op elke donderdagmiddag. Zij
  dit gebruiken om fruit te kopen voor het hele weeshuis. Ook wordt elk kind krijgt een klein cadeautje voor zijn of
  haar verjaardag. Mevrouw Kimmie, die in het centrum woont, regelt dit. De financiering gebeurt door Pearl
  Stichting.
  5.3 Ondersteuning van kwetsbare kinderen - Home Based Care
  Evaluatie mei 2013
  Pearl Foundation helpt het vinden van sponsors voor het Home Based Care kinderen. Momenteel zijn we geholpen twee
  middelbare school kinderen met hun schoolgeld. We zullen in contact blijven met mevrouw Oreta over toekomst
  sponsoring.
  Hoe verder te gaan
  - MEC kunt u contact opnemen met ons op als er geen behoefte aan financiering, die mensen met een handicap ondersteunt of
  kwetsbare kinderen. MEC (Overleg 27 mei): Wij zullen in contact blijven over toekomstige steun. Het is zeer
  belangrijk dat mensen het verschil tussen Pearl foundation en MEC zal zien, dat MEC is niet
  verantwoordelijk voor de projecten die door Pearl stichting.
  18
  6. Andere punten.
  6.1 Operationeel Vergaderingen management
  Evaluatie mei 2013
  We waren blij om te zien de bijdrage van Paul en Vera hadden in het bijstaan ​​van het management. Ze vroeg ons om
  worden betrokken bij het opstarten van de wekelijkse operationele vergaderingen waarop de heer Silwenga is het hebben met lijn
  management. Dit was interessant en leuk om te doen. Toen we geëvalueerd deze ontmoetingen met de heer
  Silwenga we gerekend dat het is tijdrovend, maar het werkt. Hoewel het kost veel tijd, Mr
  Silwenga vertelde ons dat hij is meer in controle en dat het hebben van de vergaderingen leidt tot meer verantwoording
  werknemers. Punten die moeilijk kunnen zijn: soms hoofd van de afdelingen hebben om zich voor te bereiden
  beter voor deze vergadering, de mensen die betrokken moeten blijven vasthouden aan deze afspraak elke week, als acties
  punten komen elke week terug (zonder goede reden), moet er disciplinaire zijn
  gevolgen. MEC (Overleg 27 mei): De heer Silwenga legde uit dat hij met behulp van een boete-systeem, zodat
  als mensen niet opdagen of niet voorbereid, ze moeten een vergoeding betalen.
  Hoe verder te gaan
  - In januari Paul en Vera zijn weer komen en ze zullen doorgaan met coaching beheer met
  deze vergaderingen.
  6.2 Solar Cooking
  Evaluatie mei 2013
  Samen met Wim Westendorp, zullen we een demonstratie over zonne koken bereiden. Solar cooking
  is een nieuwe en duurzame manier van koken, die een grote toekomst in Afrika heeft (zie bijlage 9). De workshop
  We zijn van plan om een ​​introductie op het concept van solar cooking geven is. Wanneer Makeni is
  geïnteresseerd zijn, kunnen ze onderzoek doen en maken een projectplanning uit te halen (bijvoorbeeld de productie van zonne-energie
  CooKits in de timmer-en het geven van een cursus in de Adult Trainee Programma of de invoering van dit concept
  in de nederzetting dorpen).
  Hoe verder te gaan
  - Na de introductie workshop, kan MEC overwegen hoe ze willen doorgaan met deze. Zij
  kan onderzoek voor meer informatie en vraag andere vrijwilligers om hen te helpen meer informatie te vinden.
  - Paul en Vera zijn bereid om te helpen bij het maken van een projectplan bij MEC houdt het concept van zonne-
  koken.
  6.3 Het verspreiden van materialen Container
  Evaluatie mei 2013
  In december heeft de container uit Vrienden van Makeni aangekomen. Er waren een heleboel materialen (zie ook
  2.8). In overleg met het management en afdelingshoofden verdeelde we de materialen.
  Hoe verder te gaan
  - We denken dat het beter zou zijn als MEC is meer in controle over wat FOM is het verzenden met de
  container. De mensen op MEC weten wat ze nodig hebben en kunnen vragen. Dat zorgt ervoor dat de
  materialen die komen, zijn meer geschikt en nuttig voor MEC. MEC (Overleg 27 mei): Asking
  specifiek voor iets is iets wat niet erg gebruikelijk in de Zambiaanse cultuur. Zelfs
  hoewel we dit in gedachten houden.
  19
  Bijlagen.
  Bijlage 1 Leren via de kracht van spel
  Bijlage 2 Adaptief onderwijs
  Bijlage 3 Samenvattingen Workshops
  Bijlage 4 Sports op MEC
  Bijlage 5 Observation lijst Educational Materials
  Bijlage 6 SNO Tijdschema, regels, plannen voor het werken met Nicholas
  Bijlage 7 Interviews SNO
  Bijlage 8 Pearl Foundation
  Bijlage 9 Solar Cooking
  Bijlage 10 Photo Impression