Bezoek Peter vd Nieuwenhoff febr 2017

Wateringse Veld College geeft weer royaal aan Makeni (Zambia)

Ruim vijfhonderd leerlingen van het Wateringse Veld College hebben een bedrag van €5.740 bij elkaar gebracht voor een school in Zambia. Al ruim tien jaar hebben we een samenwerking met deze school en via diverse acties geld ingezameld onder de slogan: ‘Een school voor een school’ .

De laatste dag voor de Kerstvakantie hebben we gevierd met een schaatsfestijn op de Uithof. De ruim 500 leerlingen hebben rondjes gemaakt hebben op de schaatsbaan, die door familie en vrienden werden gesponsord. Dat heeft het mooie bedrag van €5.740 opgeleverd. Soms bracht één leerling €150 in, dan weer 3 of 4 € , maar samen werd het een groot bedrag.

In de week van 27 februari heb ik een bezoek gebracht aan “Makeni Ecumenical Centre” in een buitenwijk van Lusaka, de hoofdstad van Zambia. De school met 205 leerlingen is onderdeel van het centrum; MEC, waar ook een gezondheidscentrum en een weeshuis met 20 weeskinderen bij horen. Er zijn groepen vanaf de Voorschool , dan 7 klassen Basisschool en 5 groepen Middelbare school. De werksituatie voor de leerlingen en leraren is voor onze begrippen erg simpel. De leraar schrijft met een krijtje op het bord en de leerlingen schrijven dat over in hun schrift.

Ik heb Aardrijkskunde lessen gegeven en was weer wit van het krijtstof. De docenten zijn blij wanneer ze zelf een docentenboek hebben. Vaak moeten ze zelf hun lessenserie maken. Verdere studiemiddelen zijn er nauwelijks in de klas. In de bibliotheek zijn er per leerjaar een paar studieboeken voor leerlingen beschikbaar om te studeren. De steun komt dus erg goed van pas en zal snel worden besteed aan boeken.

Waar de school wel mee boft is dat er een lokaal met computers is, door sponsoren uit Nederland geschonken. Dus alle leerlingen werken wel eens op een computer en leren de basisvaardigheden.

Ik mocht alle leerlingen blij maken met een tas en een pen, met het oude logo van de school. Wat hier overbodig is geworden is bij deze leerlingen met enthousiasme ontvangen. De klas kleurde oranje van de tasjes. De docenten hebben daarnaast ook nog een usb-stick gekregen om werk op te slaan en te kunnen bewerken.

Een enerverende week voor deze Hollandse leraar, die heel veel mensen een beetje geluk mocht brengen. En “Een school voor een school “krijgt zeker nog een vervolg.

Peter vd Nieuwenhoff

docent Aardrijkskunde WVC