Ontwikkelingscentrum Makeni Zambia

De St. Vrienden van Makeni zet zich in voor het ontwikkelingscentrum Makeni in Lusaka, Zambia. Dit centrum is opgericht in 1971 door een Nederlander. Het centrum geeft de mensen een perspectief o.a. via onderwijs, vakopleidingen en huisvesting in agrarische gebieden. Wij ondersteunen hen waar dat mogelijk is.

Reis verslagen

25 juli, 2016

In Januari ging ik opnieuw naar Makeni. Natuurlijk werd ik van het vliegveld opgehaald, dat is altijd erg leuk. Zoals iedere keer fijn om iedereen weer te zien.   Een klein feestje.

Ook de aankomst bij Makeni is erg hartelijk en gastvrij. Wel miste ik een aantal mensen die door de reorganisatie waren ontslagen Ik hoop de ze weer werk hebben gevonden.

18 mei, 2015
story image

2015 weer naar MEC.

Kerst, Griet, Jan en Yvonne

De vorige keer gingen we 4 weken, nu  besloten we 5 weken te gaan. Via Nairobi vlogen we naar Lusaka. Het is al half twaalf en erg donker als we aankomen.

Contact

Vrienden van Makeni

Van Beverningkstraat, 136

2582 VL, Den Haag

Tel: 070 355 714 3

Rekening: 

NL02 ABNA 0501 9159 66

ANBI geregistreerd

> Meer informatie

Donateurs Makeni Ecumenical Centre Zambia