Ontwikkelingscentrum Makeni Zambia

De St. Vrienden van Makeni zet zich in voor het ontwikkelingscentrum Makeni in Lusaka, Zambia. Dit centrum is opgericht in 1971 door een Nederlander. Het centrum geeft de mensen een perspectief o.a. via onderwijs, vakopleidingen en huisvesting in agrarische gebieden. Wij ondersteunen hen waar dat mogelijk is.

Reis verslagen

18 mei, 2015
story image

2015 weer naar MEC.

Kerst, Griet, Jan en Yvonne

De vorige keer gingen we 4 weken, nu  besloten we 5 weken te gaan. Via Nairobi vlogen we naar Lusaka. Het is al half twaalf en erg donker als we aankomen.

1 februari, 2014

De eerste dagen hebben we verkend, overleg gehad en geïnventariseerd wat ieder  van ons kon doen om ons nuttig te maken. Daarna gingen we aan het werk.

Contact

Vrienden van Makeni

Van Beverningkstraat, 136

2582 VL, Den Haag

Tel: 070 355 714 3

Rekening: 

NL02 ABNA 0501 9159 66

ANBI geregistreerd

> Meer informatie

Donateurs Makeni Ecumenical Centre Zambia